Parkinsonici pri ping-pongovom turnaji zabudli na príznaky

Hráči ping-pongu počas hry na turnaji ParkinSAV cup.

Na turnaji ParkinSAV cup si zahrali účastníci výskumnej štúdie, ich rodina, priatelia aj zamestnanci BMC SAV, v. v. i.

Účastníci štúdie v Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. si sami zorganizovali netradičné športové podujatie.

Majú Parkinsonovu chorobu, ochorenie, z ktorého majú mnohí obavy, ale nezúfajú si a svoju radosť z pohybu pretavili do športovej súťaže, akú inde nenájdete. 

Ping-pongový turnaj s názvom ParkinSAV cup, ktorého prvý ročník sa uskutočnil na jar 2024, a bol spojený aj s malým občerstvením sami zorganizovali seniori, ktorí cvičia v Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.. Zahrali si a zabavili sa nielen oni, ale aj ich rodinní príslušníci, priatelia, ako aj zamestnanci BMC SAV, v. v. i..

Slovná hračka v názve turnaja spája Parkinsonovu chorobu a skratku Slovenskej akadémie vied. Seniori s týmto ochorením sú totiž zapojení do projektu o vplyve pravidelného pohybu na pacientov s Parkinsonovou chorobou v Centre pohybovej aktivity BMC SAV, v. v. i. pod vedením prof. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD..

Pri hre zabúdajú na príznaky

Inšpiráciou pre ich netradičné podujatie sa stali priateľské ping-pongové zápasy v BMC SAV, v. v. i. v rámci minuloročných osláv 70. výročia SAV. Vedúca Oddelenia nádorovej biológie Mgr. Eliška Švastová, PhD. vtedy zavolala účastníkov cvičenia, aby si tiež prišli zahrať. 

Takmer 70-ročný Ján Chlebo spolu s o niečo mladším Jurajom Majtánom mali ping-pongovú raketu v ruke naposledy pred viac ako polstoročím, no nedali sa zahanbiť.

“Bol to zásah do čierneho, pridali sa ďalší,” spomína Ján Chlebo, ktorý bol otcom tohto nápadu.

“Všetci hovoria, že my parkinsonici sme drevení, nepohybliví, máme spomalené reflexy či krátky krok. No s úvodným ťuknutím loptičiek na ping-pongové stoly sa títo naši spomalení drevení parkinsonici skákaním pri ping-pongových stoloch menili na pumy či gazely a dávali neľútostné smeče,” spomína Chlebo.

Tento zážitok ich presvedčil, že musia zorganizovať turnaj. Ján Chlebo vybavil ping-pongové stoly a občerstvenie a Juraj Majtán dal vyrobiť poháre pre víťazov a pamätné plakety pre všetkých zúčastnených. Krstnou mamou a nakoniec aj víťazkou turnaja sa stala Mgr. Eliška Švastová, PhD..

Ako však hovoria hlavní organizátori Ján Chlebo a Juraj Majtán, víťazmi boli všetci, ktorí sa zúčastnili. „Pri hre sme skoro všetci zabudli na naše príznaky a pohybovali sme sa ako za starých čias,“ hovorí Majtán.

Turnaj by sa mal konať pravidelne, no keďže Ján Chlebo má čoskoro podstúpiť operačný zákrok hĺbkovej mozgovej stimulácie, pravdepodobne to bude najbližšie až pred Vianocami.

Cvičenie znižuje riziko cukrovky

Seniori cvičia v Centre pohybovej aktivity BMC SAV v rámci projektu Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín. Ten nadväzuje na pilotnú klinickú štúdiu zameranú na účinky pravidelného cvičenia u pacientov vo včasnom až mierne pokročilom štádiu Parkinsonovej choroby z rokov 2014 a 2015.  

“V tréningových štúdiách pozorujeme jednoznačné zlepšenie klinického stavu a motorických funkcií u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Zlepšuje sa aj metabolizmus glukózy a znižuje sa riziko vzniku cukrovky 2. typu, čo má priaznivý vplyv na progresiu ochorenia. V poslednej štúdii sme pozorovali aj zlepšenie kognitívnych funkcií, ku ktorým patrí napríklad pamäť či schopnosť vyhodnocovať informácie,” hovorí prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD..

Pacienti majú možnosť po ukončení štvormesačnej intervencie pokračovať v cvičení v Centre pohybovej aktivity BMC SAV, kde niektorí pravidelne trénujú už niekoľko rokov. Majú odborné vedenie aj možnosť konzultovať fyzioterapeuta a vládne tu priateľská atmosféra.

Cvičenie im zároveň umožnilo stretnúť nových priateľov. “Sme si ľudsky blízki, vieme si vyjsť navzájom v ústrety,” hovorí Ján Chlebo. Juraj Majtán dodáva, že medzi nimi vládne veľká otvorenosť: “Nemáme problém baviť sa o žiadnych detailoch. Myslím, že nám to všetkým pomáha nájsť vnútorné sily na boj s touto zákernou chorobou,“ uzatvára.

 

Text: E. Rybárová, BMC SAV, v. v. i.

Foto: J. Majtán