Pilotný ročník ocenenia TALENT BMC SAV mladých vedeckých pracovníkov 2022 pozná svojich víťazov

Z odovzdávania ocenenia TALENT BMC SAV.

zľava: RNDr. Boris Klempa, DrSc., predseda Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i.; ocenená Mgr. Lenka Tomášová, PhD.; prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.; pani Polakovičová; ocenená RNDr. Viktória Čabanová, PhD.; Pavol Čekan, PhD., predseda poroty a CEO spoločnosti MultiplexDX, s. r. o.

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. (BMC SAV, v. v. i.) vyhlásilo v máji tohto roku prvý ročník internej súťaže TALENT BMC SAV. Je určená pre mladých vedeckých pracovníkov a jej cieľom je oceniť ich doterajšiu vedeckú činnosť. Do súťaže sa zapojilo trinásť mladých vedcov so svojimi projektmi a témami, spomedzi ktorých odborná porota vyberala troch. Ocenenie bolo spojené so sponzorským darom od spoločnosti MultiplexDX, s. r. o. a aj s finančnou odmenou. 

TALENT BMC SAV iniciovalo vedenie BMC SAV, v. v. i. spoločne s Vedeckou radou. Predsedom poroty, ktorá pozostávala z externých členov Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i., bol Pavol Čekan, PhD., CEO zo spoločnosti MultiplexDX, s. r. o., ako predstaviteľ hlavného sponzora prvého ročníka.

Hostí na úvod vyhlasovania víťazov súťaže privítal RNDr. Boris Klempa, DrSc., predseda Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i., ktorý poodhalil myšlienku vzniku ocenenia. „Inšpirovala nás k tomu spolupráca so spoločnosťou MultiplexDX, s. r. o. počas pandémie. Vzájomná spolupráca na PCR kitoch sa, okrem iného, pretavila do zmluvného vzťahu, z finančných prostriedkov ktorého je dnešné ocenenie financované.“ Ich využitím aj na tento účel chce vedenie BMC SAV, v. v. i. ukázať mladým vedcom,  že „sme radi, že sú tu, chceme ich podporiť a sme si vedomí, že sú naša budúcnosť“, uviedol Dr. Klempa.

Predseda poroty Dr. Pavol Čekan pri odovzdávaní ocenení skonštatoval, že kvalita projektov bola vysoká a veľmi vyrovnaná. „Pozíciu predsedu poroty som prijal s hrdosťou a cťou. Úroveň nominácií ma príjemne prekvapila a videl som na členoch poroty, že nie je jednoduché rozhodnúť. Každého nominanta sme poriadne prelustrovali, od veku výskumu, Hirschovho indexu, až po impakt faktor ich článkov,“ zhodnotil rozhodovanie poroty jej predseda.

OCENENIE TALENT BMC SAV pre mladých vedeckých pracovníkov v roku 2022 ZÍSKALI:

RNDr. Viktória Čabanová, PhD. za výskum ekológie komármi prenášaných vírusov

ocenená RNDr. Viktória Čabanová, PhD.

ocenená RNDr. Viktória Čabanová, PhD.

Mgr. Jana Plavá, PhD. za výskum úlohy nádorovej strómy v chemorezistencii nádorov prsníka

za ocenenú Mgr. Janu Plavú, PhD. prevzala ocenenie RNDr. Miroslava Matúšková, PhD., vedúca oddelenia, na ktorom Dr. Plavá pôsobí

za ocenenú Mgr. Janu Plavú, PhD. prevzala ocenenie RNDr. Miroslava Matúšková, PhD., vedúca oddelenia, na ktorom Dr. Plavá pôsobí

Mgr. Lenka Tomášová, PhD. za výskum farmakologických efektov sírovodíka a oxidu dusného

ocenená Mgr. Lenka Tomášová, PhD.

ocenená Mgr. Lenka Tomášová, PhD.

Vyhlásenia ocenenia sa zúčastnila i vzácna hostka, pani Daniela Polakovičová, manželka významného akademického maliara Dušana Polakoviča. Reprodukcia jeho diela s príznačným názvom Nepretržitý experiment, bola na základe súhlasu pani Polakovičovej súčasťou ceny mladým vedeckým talentom BMC SAV, v. v. i. Diela akademického maliara Dušana Polakoviča predstavila a pani Polakovičovú osobne privítala prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.

Okrem spomínanej umeleckej grafiky, získali ocenené aj vecnú cenu vo forme notebooku od spoločnosti MultiplexDX, s. r. o. a finančné ohodnotenie formou osobnej odmeny. Všetky tri víťazky prvého ročníka súťaže následne prezentovali svoje výsledky a plány do budúcnosti vo veľmi zaujímavých a inšpiratívnych prednáškach.

Na záver Dr. Boris Klempa opätovne pogratuloval držiteľkám, poďakoval sa im za zaujímavé prezentácie ocenených prác, vyzdvihol prácu poroty a vyjadril potešenie nad prípravou druhého ročníka.

Prezentované témy troch ocenených osobnosti predstavíme v samostatných článkoch.

 

Zdroj a foto: BMC SAV, v. v. i.