Podujatie projektu Alliance4Life pre mladých vedcov bolo veľmi úspešné

logo Alliance4Life

V druhej polovici januára 2022 usporiadalo medzinárodné spoločenstvo Alliance4Life podujatie zamerané na profesionálov v oblasti transferu technológií, ako aj na kariérny rozvoj mladých vedcov. Podujatie, ktoré sa pôvodne malo konať v Rige, sa vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu konalo online. To, čo zo začiatku vyzeralo ako nevýhoda, sa obrátilo na príležitosť. Organizátori sprístupnili väčšinu programu aj účastníkom z nečlenských inštitútov Alliance4Life v rámci celej Európy. Na podujatie sa zaregistrovalo takmer 800 účastníkov a viac ako 500 účastníkov bolo pripojených online a zapojilo sa do inšpiratívnych diskusií prostredníctvom online interaktívnych nástrojov. Podujatie pozostávalo z uzavretého školenia určeného odborníkom v oblasti transferu technológií a z otvorených stretnutí pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky a zástupcov priemyslu. Išlo o prvé podujatie Alliance4Life, ktoré mladým talentovaným výskumníkom a výskumníčkam zo strednej a východnej Európy prinieslo zaujímavé možnosti vzdelávania a nadviazania potenciálnych spoluprác.

Podujatie otvorila populárna sekcia „Life After PhD.“ V rámci moderovanej diskusie sa štyria pozvaní hostia podelili o cenné poznatky zo svojich fascinujúcich kariérnych dráh vrátane problémov, ktoré museli prekonať, a užitočných tipov ako sa postaviť ku zmenám kariéry. Medzi pozvanými prednášajúcimi boli Radan Spaventi – spoluzakladateľ Triadelta Partners, Alison Campbell – riaditeľka Knowledge Transfer Ireland (KTI), Giedrius Gasiunas – zakladateľ a CSO CasZyme a jeden z popredných odborníkov na rakovinu v Európe a zakladateľ a generálny riaditeľ Antegenes Peeter Padrik. Hosťom sa podarilo udržať pozornosť publika až do samého konca spomínanej online sekcie a ich rozumné rady boli citované účastníkmi na Twitteri. Online stretnutia sa zúčastnili mladí výskumníci a výskumníčky z viac ako 30 rôznych výskumných organizácií z celej Európy a sekciu zakončili svižnou a aktívnou diskusiou plnou otázok a odpovedí.

Zmeškali ste prednášku Life After PhD.? Záznam si pozrite TU.

Zdroj: alliance4life.ceitec.cz

Nasledujúce dve sekcie prvého dňa boli zamerané na ponuku možných kariérnych možností pre mladých výskumníkov a výskumníčky, a na prepojenie členov Alliance4Life s priemyslom. Osem biotechnologických spoločností predstavilo svoje činnosti v krátkych prezentáciách formou Elevator Pitch, vrátane eventuálnych kariérnych možností pre absolventov doktorandského štúdia v oblasti živých vied. Prvý deň uzavreli prezentácie jedenástich zúčastnených partnerských inštitúcií Alliance4Life, ktoré predstavili svoje špecializované laboratória, odborné znalosti a technologické vybavenie.

Nestihli ste prezentácie priemyselných partnerov? Záznam si pozrite TU.

Nestihli ste prezentácie inštitúcií Alliance4Life? Záznam si pozrite TU.

Druhý deň podujatia poskytol mladým výskumníkom a výskumníčkam zaujímavé možností vzdelávania. Prvá sekcia predstavila trendy a nástrahy pri realizovaní výskumu a následnom komunikovaní výsledkov výskumu a venovala sa dôležitým otázkam, akými je etika vo výskume a lekárskych profesiách. Profesorka Iuliana Ceausu predstavila najdôležitejšie princípy medicínskej profesie – ako napríklad altruizmus, zodpovednosť, excelentnosť, povinnosť, česť, integritu a rešpekt k druhým, a zdôraznila potrebu ich začlenenia do lekárskych osnov pre študentov, rezidentov, doktorandov a ďalšie postgraduálne vzdelávanie.

Moderátor tejto sekcie profesor Srećko Gajović zdôraznil, že nevhodné publikácie poškodzujú autorov a vedeckú komunitu. Zdôraznil tiež potrebu zvýšenej prísnosti výskumu. Expertka na komunikáciu vedy Ester Jarour upozornila, že zverejnením výsledkov výskumu v odborných časopisoch výskum nekončí, ale že každý moderný vedec by mal svoj výskum ďalej komunikovať. Dobre rozvinuté komunikačné zručnosti môžu byť taktiež veľmi prospešné a užitočné pre napredovanie vlastnej výskumnej kariéry a môžu viesť k nájdeniu vhodných a vyhovujúcich výskumných spoluprác.

Nestihli ste panelovú diskusiu Trendy a úskalia realizácie výskumu? Záznam si pozrite TU.

Posledná sekcia bola venovaná možnostiam financovania pre mladých začínajúcich výskumníkov a výskumníčky. Vynikajúcu prezentáciu predniesol odborník na prípravu medzinárodných grantov Marie Skłodowska Curie Actions, Jakub Zeman. S účastníkmi sa podelil o užitočné a praktické tipy ohľadom písania projektov, a to najmä o postdoktorandských grantoch typu MSCA Individual Fellowship. Raimonda Markevicienė z Vilniuskej univerzity informovala študentov o zaujímavých možnostiach mobility, vrátane programu ERASMUS+. Táto záverečná sekcia bola upútavkou na rôzne zaujímavé témy kariérneho rozvoja, ktoré budú súčasťou pripravovanej Alliance4Life Skills Academy.

Paralelne s vyššie popísanou akciou, sa konalo uzavreté školenie pre členov pracovnej skupiny Alliance4Life zameranej na oblasť transferu technológií. „Cieľom školenia profesionálov v oblasti transferu technológií bolo získať hlbšie znalosti v oblasti transferu technológií s osobitným zameraním na zakladanie spin-off firiem,“ vysvetlila Dace Karkle, zástupkyňa riaditeľa Lotyšského inštitútu organickej syntézy (LIOS) so sídlom v Rige, ktorý bol hlavným organizátorom celého podujatia. „Vzhľadom na dlhý vývojový cyklus typický pre inovácie v biologických vedách sú spin-off firmy jedným z najvhodnejších kanálov na prenos inovácií z akademického sektora na trh. Vynikajúci rečníci z Európskej asociácie profesionálov pre transfer technológií (ASTP) nám poskytli súbor relevantných nástrojov a znalostí na podporu start-up kultúry okolo akademických partnerov Alliance4Life, čím sme sa o krok priblížili k preklenutiu priepasti v inovačnej výkonnosti medzi krajinami východnej a západnej Európy, najmä v oblasti biomedicíny,“ dodala Dace Karkle.

„V našom regióne je veľa talentov a motivácie,“ povedala Zlata Novotná, koordinátorka medzinárodného spoločenstva Alliance4Life. „Týmto podujatím Alliance4Life otvorila sériu školení, spoločných stretnutí a motivačných podujatí zameraných na podporu excelentnej kultúry. Sme tu pre všetkých, ktorí chcú podať čo najlepší výkon. Sledujte nás, inšpirujte sa, využite všetky príležitosti a staňte sa súčasťou komunity, ktorá podporuje excelentný, etický a hodnotný výskum,“ dodala Zlata Novotná.

Ak nechcete zmeškať žiadnu z našich budúcich akcií, sledujte nás na Twitteri!

 

Zdroj informácií a foto: press release Alliance4Life
preklad: BMC SAV, v. v. i.