Pozvánka na medzinárodnú konferenciu „IMMUNO-model Second Annual Conference“

pozvánka na konferenciu

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu pod názvom IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology“. Konferencia sa koná v rámci projektu – COST Action IMMUNO-model CA21135 (https://www.immuno-model.eu/), ktorý sa venuje podpore výskumu a inovácií v predklinických imuno-onkologických modeloch a vytvoreniu siete spoluprác spájaním európskych výskumníkov z akademického, klinického a priemyselného sektora.

Témou konferencie je predstavenie inovatívnych experimentálnych modelov, ktoré ponúkajú prepojenie medzi laboratórnym výskumom a klinickou aplikáciou, a taktiež ponúkajú pohľad na zložité interakcie medzi imunitným systémom, nádorovým mikroprostredím a imunoterapeutickými zásahmi. Účastníci konferencie sa budú môcť podeliť o svoj najnovší výskum, riešiť výzvy a preskúmať inovatívne stratégie pre pokrok vo výskume imunoterapie s cieľom urýchliť prenos experimentálnych zistení do klinickej praxe.

Konferencia sa bude konať v termíne od 14. do 15. mája 2024 v budove TWIN City C na Mlynských nivách v Bratislave. Podujatie sa bude konať hybridnou formou, okrem aktívnej účasti je možnosť zapojiť sa aj pasívne alebo online formou.

Účasť na konferencii je bezplatná, s potrebou registrácie prostredníctvom webovej stránky konferencie https://immuno.sav.sk/, kde nájdete aj všetky bližšie informácie.

Informačný leták konferencie (pdf)

 

Spracovali: RNDr. Viera Horváthová Kajabová, PhD., Zuzana Vetrecin Čeplíková