Pozvánka na prednášku „SURVIVING STRESS…“

Plagát k podujatiu. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Vás pozýva na prednášku Dr. Mareka Schwendta, PhD., s názvom „SURVIVING STRESS: Back-translating comorbid PTSD to identify neurobiological mechanisms of stress vulnerability“,

Dr. Marek Schwendt PhD., je vedúcim vedeckým pracovníkom a docentom na Oddelení psychológie Floridskej univerzity, USA, kde vedie výskumný tím skúmajúci neurobehaviorálne mechanizmy drogovej závislosti. Zaoberá sa identifikáciou neurobiologických markerov a behaviorálnych rizikových faktorov súvisiacich s užívaním drog. Dr. Marek Schwendt sa venuje taktiež výskumu stresu, post-traumatickej stresovej poruchy a úlohe glutamátových receptorov. Tejto problematike sa venuje už od čias svojho doktorandského štúdia na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, kde pod vedením prof. Daniely Ježovej obhájil v r. 2002 titul PhD. Následne odišiel na postdoktorálny pobyt do Charlestonu, USA. Od r. 2013 pôsobí na Floridskej univerzite, USA. Za jeho výskum mu bolo udelených viacero prestížnych ocenení.

 

Termín prednášky je dňa 13. decembra 2022 o 14.00 hod.

Prednáška sa bude konať prezenčnou formou, vo Veľkej zasadačke Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.