Prednáška: „Bariatric surgery and non-alcoholic fatty liver disease“, (16. jún 2021)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na prednášku MUDr. Pantelisa Antonakis, Ph.D. pod názvom „Bariatric surgery and non-alcoholic fatty liver disease“, ktorá sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

MUDr. Pantelis Antonakis, Ph.D., je vedúci Oddelenia chirurgickej onkológie na 2. Chirurgickej klinike, “Aretaieion Hospital”, Atény, Grécko. Je špecialistom v oblasti všeobecnej a onkologickej laparoskopickej a robotickej chirurgie.

Prednáška sa zameriava na bariatrickú chirurgiu, chirurgické zákroky spôsobujúce zmeny v tráviacom systéme, ktoré umožňujú zníženie telesnej hmotnosti, a jej pozitívny účinok u pacientov s nealkoholickým ochorením pečene.

Prednáška sa bude konať dňa 16. júna 2021 o 15.00 hod.

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, prednáška sa bude konať online. Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION

Záujemca dostane na mail prihlasovací kód.

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

  Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.