Prednáška „Genomic instability, microenvironment and telomere homeostasis in colorectal cancer“ (11/2021)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na prednášku MUDr. Pavla Vodičku, CSc., pod názvom „Genomic instability, microenvironment and telomere homeostasis in colorectal cancer“, ktorá sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

MUDr. Pavel Vodička, CSc., je vedúcim Oddelenia molekulárnej biológie nádorov, Ústav experimentálnej medicíny AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika. Jeho výskumné aktivity sú dlhodobo zamerané na rakovinu kolorekta. Je členom redakčnej rady časopisu Mutagenesis a pôsobil ako hosťujúci editor pre niekoľko špeciálnych vydaní: Colorectal Cancer – Current Insights into Susceptibility; Updates addressing colorectal cancer heterogeneity a Insights into the risk, prognosis and progression of pancreatic cancer. Je autorom viac ako 266 pôvodných vedeckých publikácií s vysokým citačním ohlasom (8 375 citácií).

Prednáška sa bude konať dňa 4. novembra 2021 o 14.00 hod.

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, prednáška sa bude konať online. Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION

Záujemca dostane na mail prihlasovací kód.

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

  Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.