Zmena termínu: Prednáška: „Hilar cholangiocarcinoma: pathogenesis, preoperative planning, …“

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na prednášku MUDr. Konstantinos I. Bramis, Ph.D., MSc., pod názvom „Hilar cholangiocarcinoma: pathogenesis, preoperative planning, and surgical management“, ktorá sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

MUDr. Konstantinos I. Bramis, Ph.D., MSc., je primárom na 2. Chirurgickej klinike v “Aretaieion Hospital”, Atény, Grécko. Je špecialistom v oblasti všeobecnej a hetatobiliárnej chirurgie.

Prednáška sa zameriava na diagnostiku a liečbu Hilárneho cholangiokarcinómu – zriedkavého zhubného ochorenia so zlou prognózou.

Prednáška sa bude konať dňa 30. júna 2021 o 15.00 hod.

Zmena termínu: Prednáška je preložená na február 2022

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, prednáška sa bude konať online. Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION

Záujemca dostane na mail prihlasovací kód.

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

  Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.