Prednáška „New Perspectives in Clinical Trials“ (06/2022)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na prednášku Prof. Stefana Bonassi, Ph.D., ERT, pod názvom „New Perspectives in Clinical Trials“, ktorá sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Prof. Stefano Bonassi, Ph.D., ERT, je vedúcim na Jednotke klinickej a molekulárnej epidemiológie, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele a na Oddelení Human Sciences and Quality of Life Promotion, San Raffaele University, v Ríme, Taliansko.

Prof. Bonassi sa dlhodobo venuje využitiu biomarkerov v populačných a klinických štúdiách. Aktívne sa podieľal na hodnotení úlohy chromozomálnych aberácií v skorých štádiách karcinogenézy a iných chronických ochorení. Bol koordinátorom medzinárodných projektov ako napríklad ESCH, ktorý bol zameraný na chromozomálne aberácie, HUMN a HUMNxl – na mikrojadrový test alebo ComNet – na využitie metódy comet assay. Aktívne sa podieľa na príprave a koordinácii epidemiologických štúdií, často založených na využívaní vysokovýkonných techník, ako sú celogenómové génové expresie alebo genotypizácia. V súčasnosti sa venuje výskumu neurodegeneratívnych ochorení, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (COPD), starnutiu, farmakoepidemiológii a rehabilitácii. Nedávno začal projekt, ktorý je zameraný na validáciu systémovej medicíny pre zber a hodnotenie klinických a biologických informácií o pacientoch postihnutých neprenosnými chorobami.

Termín prednášky je dňa 15. júna 2022 o 14.00 hod.

 

Prednáška sa bude konať online. Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION

Záujemca dostane na mail prihlasovací kód.

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

  Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.