Prednáška: Profesor Herman Brenner, MD, MPH – Môžeme znížiť počet obetí rakoviny hrubého čreva na polovicu?

DKFZ Main Building – Source: Tobias Schwerdt

Satelitná prednáška WCD2020 BRATISLAVA, ktorá sa koná pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine (WCD2020), sa uskutoční dňa 7. 2. 2020 o 14.00 hod. v prednáškovej sále Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. (prednáška bude v anglickom jazyku)

Profesor Herman Brenner, MD, MPH ukončil štúdium medicíny v roku 1985 na Lekárskej fakulte Univerzity v Tübingene, Nemecko a v roku 1988 štúdium verejného zdravotníctva na Univerzite v Chapel Hill, Severnej Karolíne, USA. Po ukončení špecializačného štúdia v internej a všeobecnej medicíne nastúpil ako epidemiológ do Onkologického registra v Sársku. Pôsobil ako docent verejného zdravotníctva a epidemiológie na Univerzite v Mníchove a od roku 1995 ako profesor epidemiológie na Univerzite v Ulme. Od roku 2006 je profesorom epidemiológie a vedúcim Oddelenia klinickej epidemiológie a výskumu starnutia v Nemeckom onkologickom výskumnom centre (DKFZ – Deutsches Krebsforschungszentrum) v Heidelbergu a súčasne, od roku 2014, pôsobí v DKFZ aj ako poverený vedúci Oddelenia pre preventívnu onkológiu.

Je zástupcom riaditeľa pre výskumnú spoluprácu v oblasti starnutia na Univerzite v Heidelbergu, členom Expertnej komisie pre skríning rakoviny v Národnom onkologickom pláne Nemecka, programovým koordinátorom Onkologickej prevencie Onkologického konzorcia Nemecka a členom Riadiaceho výboru Cancer Prevention Europe.

Je nositeľom mnohých národných vyznamenaní za činnosť v oblasti prevencie onkologických, tráviacich a metabolických chorôb.

Je autorom vyše 1 200 publikácií, okolo 70 tisíc citácií a Hi=114.

Vybrané publikácie ako príklad výskumného zamerania profesora Brennera:

Brenner H, Tao S, Haug U. Low-dose aspirin use and performance of immunochemical fecal occult blood tests. JAMA 2010; 304: 2513-2520.

Brenner H, Chang-Claude J, Rickert A, Seiler CM, Hoffmeister M. Risk of colorectal cancer after detection and removal of adenomas at colonoscopy: population-based case-control study. J Clin Oncol 2012; 30: 2969-2976.

Brenner H, Kloor M, Pox C. Colorectal cancer. Lancet 2014; 383:1490-1502.

Weigl K, Thomsen H, Balavarca Y, Hellwege J, Shrubsole M, Brenner H. Genetic risk score is associated with prevalence of advanced neoplasms in a colorectal cancer screening population. Gastroenterology 2018; 155:88-98.

Brenner H, Calderazzo S, Seufferlein T, Ludwig L, Dikopoulos N, Mangold J, Böck W, Stolz T, Eisenbach T, Block T, Kopp-Schneider A, Czock D, Tikk K. Effect of a single aspirin dose prior to fecal immunochemical testing on test sensitivity for detecting advanced colorectal neoplasms: A randomized clinical trial. JAMA 2019; 321:1686-1692.

 

Zdroj foto: DKFZ Main Building – Source: Tobias Schwerdt