Prednáška „Tumor-associated Macrophages: re-education with …“ (10/2022)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na prednášku Dr. Bruno Sainz, Jr., Ph.D., pod názvom  „Tumor-associated Macrophages: re-education with Lipid Nanoparticles to avoid Liver Metastasis in PDAC“, ktorá sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Dr. Bruno Sainz, Jr., Ph.D., je vedúcim skupiny Cancer Stem Cells and Fibroinflamatory Microenvironment, Instituto de Investigaciones Biomédicas „Alberto Sols“ CSIC-UAM, Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), Madrid, Spain.

Dr. Bruno Sainz v súčasnosti vedie Cancer Stem Cells and Tumor Microenvironment group at the Ramón y Cajal Institute for Health Research, Madrid, Spain. Jeho výskumný tím sa venuje základnému, ako aj translačnému onkologickému výskumu, synergicky kombinuje poznatky zo štúdií o biológii myších a ľudských nádorových kmeňových bunkách (CSC), vrátane ich in vivo mikroprostredia, s cieľom zlepšiť naše poznatky o regulačných mechanizmoch CSC. Skupina používa najmodernejšie systémy in vitro (primárne kultúry PDAC) a in vivo (xenografty odvodené od pacienta a geneticky modifikované myšie modely) spolu s najmodernejšími technológiami, ako je akustická prietoková cytometria, na lepšie pochopenie úlohy CSC v onkogenéze.

Termín prednášky je dňa 5. októbra 2022 o 14.00 hod.

 

Prednáška sa bude konať online. Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION

Záujemca dostane na mail prihlasovací kód.

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

  Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.