Príchod opičích kiahní do Európy opäť aktivizoval našich virológov

Digitálne dofarbený obrázok znázorňuje vírusové častice vírusu opičích kiahní, ako je ich možno pozorovať v elektrónovej mikroskopii. Na ľavej strane sa nachádzajú zrelé vírusové častice oválneho tvaru (dofarbené fialovou farbou) a na pravej strane sú sférické častice nezrelých častíc (dofarbené modrou farbou).

Digitálne dofarbený obrázok znázorňuje vírusové častice vírusu opičích kiahní, ako je ich možno pozorovať v elektrónovej mikroskopii. Na ľavej strane sa nachádzajú zrelé vírusové častice oválneho tvaru (dofarbené fialovou farbou) a na pravej strane sú sférické častice nezrelých častíc (dofarbené modrou farbou).

Objavenie sa nového, či v tomto prípade známeho, ale veľmi zriedkavého vírusu, prináša virológom nové výzvy. Pre takéto nové alebo zriedkavé vírusy totiž obvykle nie sú k dispozícii žiadne komerčne dostupné certifikované diagnostické testy. V prvých dňoch, ak sú priamo pri zdroji, sa teda virológovia snažia čo najrýchlejšie získať samotný vírus, geneticky ho charakterizovať a vyvinúť rýchlu diagnostickú metódu, aby ju mohli poskytnúť virologickej a verejno-zdravotníckej komunite. Tí, čo sa neocitli priamo v epicentre, sa potom rýchlo snažia nové metódy u seba zaviesť a hlavne aj rýchlo získať referenčný vírusový materiál (tzv. pozitívnu kontrolu), aby si mohli overiť, že im nová metóda funguje ešte pred príchodom prvého podozrivého pacienta.

Tak ako predtým pri SARS-CoV-2, aj teraz vyvinuli takéto aktivity aj pracovníci Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i. Výrazne im pritom pomohla ich medzinárodná aktivita a integrácia do európskych vedeckých komunít. Vďaka členstvu v sieti expertných laboratórií zameraných na nové vírusové ochorenia, EVD-LabNet (Emerging Viral Diseases-Expert Laboratory Network), získali tri rôzne protokoly pre detekciu vírusu pomocou PCR. Kľúčové komponenty pre PCR im opäť pripravil ich dlhodobý partner, spoločnosť MultiplexDX. Referenčný vírusový materiál sa im podarilo veľmi rýchlo získať od vedeckého partnera, Rega Institute KU Leuven z Belgicka, kde sa vyskytli prvé prípady v Európe.

„Máme k dispozícii tri nezávislé PCR testy, ktorými vieme infekciu Monkeypox vírusom potvrdiť. Ich zavedenie nás stálo nemálo najmä logistického úsilia. Sme teda pripravení, ak by naša expertíza bola potrebná. Každopádne budeme radi, ak ich nebudeme vôbec musieť využiť a šírenie vírusu v Európe sa rýchlo zastaví“, vyjadril sa RNDr. Boris Klempa, DrSc., ktorého tím na Oddelení ekológie vírusov testy úspešne etabloval.

 

Autori: vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.
Zdroj foto: https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=25793