Profesorka Silvia Pastoreková sa stala, ako prvá Slovenka, prezidentkou prestížnej medzinárodnej organizácie pre výskum rakoviny

Riaditeľka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., sa stala, ako prvá Slovenka, prezidentkou prestížnej medzinárodnej organizácie pre výskum rakoviny Medzinárodnej spoločnosti pre výskum metabolizmu rakoviny ISCaM.

Členovia ju zvolili na rok počas konferencie, ktorá sa uskutočnila prvýkrát na Slovensku, v Bratislave, v dňoch 17.-20. októbra 2018. Členovia tejto organizácie sú poprední svetoví odborníci, z krajín ako USA, Veľká Británia, Belgicko, Taliansko, Nemecko, Portugalsko, Dánsko a i., vrátane Slovenska. Spoločnosť organizuje každoročne konferencie, na ktorých si vedci vymieňajú nové poznatky z výskumu rakoviny a z nich vyplývajúce nádejné stratégie liečby tohto zákerného ochorenia.