Prvý účinný liek na vzácne metabolické ochorenie – alkaptonúriu

mikroskop priblížený na sklíčko

Bratislava 28. 9. 2020. Komisia pre humánne lieky Európskej liekovej agentúry vydala odporúčanie používať liek Orfadin (nitizinón) u dospelých pacientov s alkaptonúriou.

Toto vzácne metabolické ochorenie sa vyskytuje približne u jedného pacienta na 250 000 až 1 milión obyvateľov, no Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom tohto ochorenia na svete s výskytom jedného pacienta na asi 20 000 obyvateľov. Alkaptonúria je charakterizovaná neschopnosťou organizmu metabolizovať kyselinu homogentisovú v dôsledku nefunkčného enzýmu. Pacienti s alkaptonúriou trpia bolestivou artritídou veľkých kĺbov a chrbtice, avšak toto ochorenie postihuje aj srdce a obličky.

„Doteraz neexistovala účinná liečba alkaptonúrie a rozhodnutie Európskej liekovej agentúry je prelomovým momentom pre pacientov s týmto závažným a bolestivým ochorením. Prvý liek na alkaptonúriu by nebolo možné pacientom priniesť bez unikátnej spolupráce medzi farmaceutickým priemyslom, akademickým sektorom a pacientskymi organizáciami“, hovorí doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.

Orfadin je v súčasnosti schválený na liečbu iného metabolického ochorenia, familiárnej hypertyrozinémie typu 1, pri ktorom organizmus nie je schopný odbúrať aminokyselinu tyrozín. Metabolity tejto aminokyseliny poškodzujú pečeň a neliečení pacienti umierajú v ranom detskom veku.

Nitizinón, ktorý je aktívnou zložkou lieku Orfadin, znižuje množstvo kyseliny homogentisovej v moči aj v krvi. Zahájenie liečby pred objavením sa prvých príznakov okolo 20. až 30. roku života pomáha predísť ukladaniu škodlivého pigmentu do kĺbov a ďalších orgánov a zabráni tak vzniku príznakov ochorenia a ďalšiemu poškodeniu.

Vývoj liečby alkaptonúrie prebiehal od roku 2012 v rámci projektu DevelopAKUre financovaného prostredníctvom 7. rámcového programu EÚ, ktorého koordinátor bol University of Liverpool. Na vývoji sa významnou mierou podieľali aj slovenskí lekári a vedci z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch a Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Odporúčanie schváliť liek vydala Európska lieková agentúra na základe úspešných výsledkov štúdie SONIA2, v ktorej sa zúčastnilo celkovo 138 pacientov počas štyroch rokov. U pacientov, ktorí dostávali nitizinón došlo k potlačeniu tvorby kyseliny homogentisovej o 99.7 % v porovnaní s neliečenými pacientmi. Štúdia tiež ukázala zlepšenie závažnosti ochorenia prostredníctvom medzinárodne uznávaného skórovacieho systému AKUSSI. O výsledkoch štúdie SONIA2 informoval v septembrovom vydaní prestížny časopis Lancet Diabetes & Endocrinology.

Najčastejším nežiaducim účinkom liečby počas klinického skúšania bolo zvýšenie koncentrácie tyrozínu v krvi, očné ochorenie rohovky tzv. keratopatia a zvýšený počet infekcií dýchacích ciest.

Odporúčanie Komisie pre humánne lieky Európskej liekovej agentúry používať liek Orfadin na liečbu dospelých pacientov s alkaptonúriou bude odoslané Európskej komisii, ktorá rozhodne o schválení lieku a následne budú môcť jednotlivé členské krajiny EÚ rozhodovať o cene a výške úhrady zo zdravotného poistenia.

Alkaptonúria je vzácne genetické ochorenie, ktoré vedie k poruche enzýmu metabolizujúcemu aminokyselinu tyrozín. Postihnutý pacient nie je schopný spracovať túto aminokyselinu, čo vedie k postupnému hromadeniu sa látky – kyseliny homogentisovej v organizme, z ktorej vzniká čierny pigment spôsobujúci sfarbenie moču a potu do čierna. Čierny pigment sa ukladá v tkanivách hlavne v kostiach a chrupavkách, čo vedie k ich krehkosti a postupnému rozpadu sprevádzanému ťažkými bolesťami. Postihnuté sú životne dôležité orgány ako srdce či pľúca. Na Slovensku je prevalencia ochorenia najvyššia na svete a trpí ňou viac ako 200 Slovákov. V súčasnosti nie je známa kauzálna liečba AKU a pacienti sú odkázaní na symptomatickú liečbu hlavne tíšenie bolesti a náhrady kĺbov.

Národný ústav reumatických chorôb je špecializovaná nemocnica zameraná na poskytovanie komplexnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s reumatickými ochoreniami. Ústav sa venuje predovšetkým diagnostike a liečbe pacientov so závažnými a rezistentnými formami zápalových reumatických chorôb, pacientov s diferenciálno-diagnostickými problémami, pacientov so závažnými metabolickými a degeneratívnymi chorobami, pacientov so systémovými chorobami spojiva a pre detských pacientov s uvedenými chorobami.

Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) je multidisciplinárna inštitúcia zameraná na základný, translačný a klinický výskum v biomedicíne. Vzniklo 1. januára 2016 spojením štyroch, predtým samostatných ústavov SAV v Bratislave (Ústav experimentálnej endokrinológie, Ústav experimentálnej onkológie, Virologický ústav a Ústav klinického a translačného výskumu), ku ktorým sa 1. januára 2018 pripojil Neurobiologický ústav SAV v Košiciach. Výskum BMC SAV sa sústreďuje na objasnenie metabolických, neuroendokrinných, neurologických, autoimunitných, kardiologických, onkologických a infekčných ochorení a ich vzájomných vzťahov pri spolupôsobení na organizmus. Hlavnou misiou BMC SAV je rozvíjať excelentný výskum, interdisciplinárne prístupy a inovačný potenciál s cieľom zlepšiť vedomosti o ľudských chorobách a umožniť ich efektívnejšie praktické využitie pre dobro pacientov a celej spoločnosti.

DevelopAKUre  je výskumný projekt financovaný z prostriedkov 7. rámcového programu EÚ. Klinické štúdie SONIA1 a SONIA2 sú súčasťou projektu DevelopAKUre.

 

Zdroj: Tlačová správa
Ilustračné úvodné foto: Image by Konstantin Kolosov from Pixabay