Publikácia o diabete a obezite

Zaujímavú publikáciu zaoberajúcu sa témou a súvislosťami medzi cukrovkou a obezitou predstavia verejnosti po prvýkrát na blížiacom sa kongrese Slovenskej obezitologickej asociácie a sekcie obezity SDS. Monografia s príznačným názvom „DIABEZITA. Diabetes a obezita: nerozlučné dvojičky“ ponúka aktuálne pohľady na cukrovku a jej spojenie s obezitou, fenoménom dnešnej doby.

Autorský podiel na moderne koncipovanej publikácii majú aj doc. Barbara Ukropcovádr. Jozef Ukropec z Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV). Kapitola, ktorou do monografie prispeli, má názov „Fyzická aktivita v manažmente obézneho diabetika“ a obsahuje aj výsledky výskumu realizovaného na BMC SAV. Prezentujú sa tu výsledky venované objemu a intenzite pohybovej aktivity v každodennom živote, ako aj výsledky zaoberajúce sa sedavosťou dnešnej populácie. Reprezentatívnou populáciou sú seniori, ktorí sa zapájali do tréningových štúdií od roku 2014, a od roku 2017 sa zúčastňujú programov pohybovej aktivity v rámci Centra pohybovej aktivity BMC SAV. Výsledky jednoznačne ukazujú, že nižšia miera sedavosti sa spája so znížením množstva celkového telesného tuku a špecificky tiež vnútrobrušného tuku, ako aj so zlepšením metabolizmu glukózy a citlivosti organizmu na inzulín. Pri zlepšení sily a zdatnosti v dôsledku pravidelného cvičenia sa zmierňujú prejavy mnohých chronických ochorení spojených s obezitou.

Čitatelia sa v kapitole tiež dozvedia o fyziologických mechanizmoch účinkov pravidelného cvičenia na úrovni kostrového svalstva i tukového tkaniva, o úlohe pohybovej aktivity v prevencii a liečbe cukrovky 2. typu a spôsoboch, ako v praxi uskutočňovať diagnostiku zdatnosti a ako môže fungovať cvičenie na predpis. Nakoniec sa môžu dozvedieť aj o bioaktívnych látkach, regulovaných cvičením, ktoré sa podieľajú na špecifickom zlepšení metabolizmu buniek a následne aj na zlepšení klinického stavu pacientov s metabolickými, neurodegeneratívnymi či nádorovými ochoreniami.

V závere kapitoly autori konštatujú, že „Diabetes 2. typu, metabolicky syndróm, srdcovo-cievne ochorenia, rakovina prsníka a hrubého čreva, ako aj neurodegeneratívne ochorenia sa môžu považovať, minimálne čiastočne, aj za ochorenia z nedostatku pohybu“. (citácia z publikácie)

(aut.: doc. Barbara Ukropcová a dr. Jozef Ukropec)