SAV udelila pamätné medaily kolektívom a osobnostiam

pamätná medaila

Pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied (SAV) udelil predseda SAV prof. Šajgalík pamätnú medailu aj Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i. Týmito pamätnými medailami akadémia vyzdvihuje vybrané historicky významné úspechy a prínos pre spoločnosť. V prípade Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i. je to výskum v oblasti ochorení štítnej žľazy a ochorení z nedostatku jódu.

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i., a doc. MUDr. Julián Podoba, CSc., syn zakladateľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV po udelení medaile

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i., a doc. MUDr. Julián Podoba, CSc., syn zakladateľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV po udelení medaile

Jód ako stopový prvok je v našom tele nevyhnutný pre správnu činnosť hormónov štítnej žľazy, ktoré regulujú bunky a tkanivá ľudského tela a obzvlášť vývoj mozgu a kostry. Jeho nedostatok môže mať pre ľudský organizmus závažné následky – poškodenie duševného i telesného vývoja či vznik chorobného zväčšenia štítnej žľazy – tzv. endemickej strumy.

Práve výskyt endemickej strumy na Slovensku sa začiatkom 50. rokov minulého storočia podujal zmapovať docent Julián Podoba – významný slovenský endokrinológ, zakladateľ slovenskej experimentálnej aj klinickej endokrinológie. Spoločne s malou skupinou spolupracovníkov vyšetril desiatky tisíc obyvateľov v rôznych regiónoch Slovenska. Počet vyšetrených dosiahol neuveriteľnú hodnotu 157 685. Tento rozsiahly výskum odhalil deficit jódu ťažkého stupňa vo väčšine oblastí Slovenska. Príjem jódu predstavoval v tomto období iba štvrtinu až tretinu potrebného množstva. Jeho nedostatok spôsoboval endemickú strumu, ktorá postihovala obyvateľstvo na celom území Slovenka a tiež výskyt kreténizmu – ťažkej poruchy telesného a najmä duševného vývoja – ktorého príčinou je výrazný nedostatok jódu u tehotných žien. V nadväznosti na tieto závažné zistenia sa ako preventívne opatrenie začalo s jodizáciou soli. Endemická struma aj kreténizmus postupne zo Slovenska vymizli. Prejavilo sa to aj zlepšením intelektuálnej úrovne obyvateľstva a celkovým zlepšením školského prospechu detí. Aj s odstupom viac než polstoročia možno hodnotiť prínos a význam tohto výskumu a jeho aplikácie v praxi ako mimoriadny pre zdravie a celkovú prosperitu slovenskej populácie.

 

Viac o ocenených kolektívoch a osobnostiach nájdete na webovej stránke SAV

 

Zdroj a foto: Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i., a SAV