Seminár o vplyve oxytocínu v mozgu u neurovývinových ochorení vykazujúce autistické príznaky

prof. Kristof Laszló

Dňa 22. júna 2023 sa v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i. (BMC SAV, v. v. i.) uskutočnila návšteva prof. Kristofa Laszló spojená s prezentáciou na tému “The behavioral effects of intraamygdaloid oxytocin in the valpoate-induced autism rodent model”. Prezentácia a následné podnetné diskusie sa venovali vplyvu oxytocínu v mozgu u neurovývinových ochorení, ktoré vykazujú autistické príznaky. Návšteva sa uskutočnila vďaka bilaterálnej spolupráce s Lekárskou fakultou univerzity v Pecsi.

Dr. Kristof Laszló pôsobí na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty univerzity v Pecsi v Maďarsku, ktorý má k dispozícií veľmi dobre vybavené pracovisko venované vizualizácii a mikroskopii vzoriek. Spolupráca s Ústavom experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i. je založená na spoločnom bilaterálnom projekte, ktorý zahŕňa výmenu a analýzu tkanív z modelov neurovývinových ochorení.

Dr. Laszló sa v biomedicínskom výskume zaoberá účinkom oxytocínu na sociálne správanie, úzkosť a rôzne formy učenia. „Našim spoločným záujmom je porozumieť, ako oxytocín v mozgu ovplyvňuje dopamínergické nervové dráhy a ich zmeny v autizme“, ozrejmil obsah spolupráce doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., vedúci Oddelenia neurovied Ústavu experimentálne endokrinológie BMC SAV, v. v. i. a zodpovedný riešiteľ bilaterálneho projektu za BMC SAV, v. v. i.

prof. Kristof Laszló

prof. Kristof Laszló

 

Zdroj: BMC SAV, v. v. i.