Seminar Speaker Series – Dr. Bertrand Raynal

Prednáška Dr. Bertranda Raynala, významného odborníka pre molekulárnu biofyziku z Inštitútu Louisa Pasteura v Paríži, o výzvach modernej štruktúrnej biológie zo série prednášok ‚Seminar Speaker Series‘ projektu CAPSID sa bude konať dňa 6. novembra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Virologického ústavu BMC SAV v Bratislave.

 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

ANOTÁCIA PREDNÁŠKY (pdf)

Organizátori: