Spoločná medzinárodná vedecká konferencia VISION a konferencia mladých vedeckých pracovníkov

V dňoch 24. – 27. apríla 2023 sa konala v KC Smolenice Spoločná medzinárodná vedecká konferencia VISION a Medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference).

Podujatia sa zúčastnilo približne 45 vedeckých pracovníkov a doktorandov z partnerských organizácií projektu VISION z piatich krajín; Slovenska, Španielska, Nemecka, Grécka, Nórska.

Pozvanie na konferenciu prijali aj vzácni hostia, prof. Nuria Malats, prof. Andrew Collins a prof. Stefano Bonassi, ktorí pôsobili ako členovia Vedeckého poradného výboru, a generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i., prof. Silvia Pastoreková. V rámci konferencie sa konalo aj záverečné pracovné stretnutie projektu, na ktorom sa zúčastnil aj Dr. Doru Irimie, projektový manažér za Európsku komisiu.

Okrem odborného programu, ktorý bol zameraný na zhubné nádory gastrointestinálneho traktu a nanomedicínu, sa účastníci konferencie mali možnosť oboznámiť s regionálnymi tradíciami z hrnčiarstva a vinohradníctva.

účastníci konferencie

 

Zdroj a foto: projekt VISION, BMC SAV, v. v. i.