Súčasťou oficiálnej delegácie počas návštevy prezidentky SR v Dánsku boli aj reprezentanti BMC SAV

Na fotografii: prezidentka SR Zuzana Čaputová (v strede) a členovia sprievodnej delegácie (zľava): Peter Sabaka, Boris Klempa, Silvia Pastoreková, Matej Mišík a Zuzana Baťová pred odletom z Dánska

Na fotografii: prezidentka SR Zuzana Čaputová (v strede) a členovia sprievodnej delegácie (zľava): Peter Sabaka, Boris Klempa, Silvia Pastoreková, Matej Mišík a Zuzana Baťová pred odletom z Dánska

V dňoch 9. – 11. mája 2021 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová navštívila Dánske kráľovstvo. Súčasťou oficiálnej delegácie boli aj dvaja reprezentanti Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV), riaditeľka Silvia Pastoreková a predseda vedeckej rady, virológ Boris Klempa, ktorí prezidentku sprevádzali na návšteve Štátneho sérologického ústavu (Statens Serum Institute). Táto inštitúcia je dánskou autoritou, ktorá pripravuje odporúčania protipandemických opatrení a zabezpečuje testovací program na kontrolu šírenia infekcie SARS-CoV-2, ako aj program vakcinácie proti ochoreniu COVID-19.

Spolu s riaditeľkou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzanou Baťovou, infektológom Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK Petrom Sabakom a vedúcim Inštitútu zdravotných analýz MZ SR Matejom Mišíkom diskutovali s dánskymi odborníkmi o stratégii pandemickej kontroly pomocou masívneho a efektívneho testovania, komplexnej evidencie dát, vyhľadávania kontaktov, sekvenovania pozitívnych vzoriek na detekciu vírusových variantov a dôkladných analýz účinnosti a bezpečnosti vakcín na základe interných aj medzinárodných skúseností. Diskusia bola veľmi podnetná a zároveň poukázala na to, že na Slovensku je nevyhnutné zlepšiť kontrolu pandémie pomocou racionálnejších, efektívnejšie koordinovaných a na medicínskych dôkazoch založených postupov a vytvoriť na to aj potrebné technologické zázemie.

Silvia Pastoreková, Boris Klempa a Peter Sabaka tiež absolvovali pracovné stretnutie na Fakulte zdravotníctva a lekárskych vied Univerzity v Kodani, kde im významný dánsky vedec, Prof. Ali Salanti so spolupracovníkmi prezentoval výsledky výskumu a vývoja originálnych vakcín a terapeutických prístupov v oblasti nádorovej biológie a virológie, ktoré vychádzajú z jeho objavov získaných pri štúdiu pôvodcu malárie. Po predstavení vedeckých aktivít Biomedicínskeho centra SAV nasledovala bohatá diskusia, ktorá vyústila do návrhov na spoluprácu v oblasti onkológie aj virológie. Na záver stretnutia sa uskutočnila prehliadka laboratórnych priestorov, ktorá demonštrovala vynikajúce podmienky na vedeckú prácu podporené najmodernejšími prístrojmi a zariadeniami na rôzne typy molekulárnych analýz, ako aj stabilnými zdrojmi financovania z grantov a aplikačných aktivít. Návšteva tohto vedeckého pracoviska bola na jednej strane veľmi zaujímavá, na druhej strane však potvrdila, že v podmienkach na realizáciu kvalitného výskumu existujú medzi Dánskom a Slovenskom priepastné rozdiely, ktoré našich vedcov výrazne znevýhodňujú.

Návšteva Dánska v oficiálnej delegácii prezidentky SR Zuzany Čaputovej bola pre reprezentantov BMC SAV výnimočnou poctou, za ktorú sú vďační. Poznatky a skúsenosti získané počas pracovných stretnutí s dánskymi vedcami a odborníkmi jednoznačne ukázali, že na Slovensku máme v rôznych oblastiach fungovania veľké rezervy a že v záujme pokroku je potrebné sa úspešnými príbehmi zo zahraničia nielen inšpirovať, ale ich princípy vniesť aspoň čiastočne do reálneho života.

 

Zdroj foto: Kancelária prezidenta SR