Trénovali sme kritické myslenie aj ako si poradiť s klamármi v diskusii

Pohľad na účastníkov workshopu počas workshopu o kritickom myslení, láskavej komunikácii a efektívnej argumentácii.

Workshop o kritickom myslení, láskavej komunikácii a efektívnej argumentácii bol pre mnohých účastníkov výnimočným zážitkom.

Workshop o kritickom myslení, ktorý zorganizovalo Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. pre svojich zamestnancov 19. júna, mal skvelú odozvu a bude mať pokračovanie.

Prečo si často nerozumieme na poradách a ako si s tým poradiť, ale aj ako uzemniť klamárov či prekrúcačov v diskusii. Nielen o týchto témach sa mohli dozvedieť viac účastníci workshopu o kritickom myslení, láskavej komunikácii a efektívnej argumentácii, ktorý 19. júna zorganizovalo Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. pre svojich zamestnancov.

Tri interaktívne prezentácie v podaní skúsených lektorov Akadémie kritického myslenia Jána Markoša, Hany Skljarszkej a Jakuba Kobelu účastníkov zapojili do diania, bol priestor na premýšľanie aj humor. Pre mnohých účastníkov to bol výnimočný zážitok.

Obhájiť myšlienky a postoje

„V dnešnej zložitej dobe je kritické myslenie mimoriadne dôležité na to, aby sme sa dokázali orientovať v množstve informácií a dobre sa rozhodovať. Láskavú komunikáciu zas potrebujeme na kultiváciu vzťahov, ktoré nášmu životu dávajú zmysel a hodnotu, a efektívna argumentácia nám pomáha obhajovať v spoločnosti naše myšlienky a postoje,” vysvetľuje generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i. prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., prečo sa organizuje tento interný tréning.

S lektorom Jánom Markošom sme si vypočuli tipy, ako prijímať a dávať kritiku, ako zvládnuť porady efektívne, či prečo je dobré vydržať ticho na porade – medzi samozrejmými a kreatívnymi možnosťami je tzv. “údolie ticha”.

Hľadať, čo máme spoločné

Facilitátorka Hana Skljarzska rozvinula tému, ako komunikovať s ľuďmi s odlišným názorom tak, aby nás počúvali. Odporučila niekoľko vhodných fráz pri zhŕňaní myšlienok toho druhého: “Je to tak, že…?” “Rozumiem tomu správne, že…?” Okrem toho je podľa nej dôležité pýtať sa otvorené otázky, aby sme sa dozvedeli viac, a hľadať, čo máme v téme spoločné.

Skúsený debatér Jakub Kobela dal účastníkom workshopu tipy, ako si poradiť s náročnými typmi ľudí v diskusii, tzv. prekrúcačmi, vyhýbačmi, kazisvetmi či klamármi, s ktorými sa v živote neraz stretávame. Zdôrazňoval, že treba nájsť univerzálny princíp, prečo má nášho partnera v diskusii náš argument zaujímať.

Interné workshopy o kritickom myslení, láskavej komunikácii a efektívnej argumentácii mali skvelý ohlas a ďalšie workshopy by sa mali uskutočniť na jeseň.

 

Text a foto: E. Rybárová, BMC SAV, v. v. i.