Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 sa blíži

informačný plagát - informácie na plagáte sú aj súčasťou textu v článku

Tradične sa už v prvý novembrový týždeň bude konať Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Počas jedného týždňa viaceré vedecké inštitúcie naprieč celým Slovenskom pripravujú pre širokú alebo odbornú verejnosť množstvo podujatí plných vedy a s ňou spojenej zábavy a vedomostí. Dni otvorených dverí, súťaže, konferencie, výstavy, prednášky, besedy, premietanie filmov, a mnoho ďalších aktivít čaká na priaznivcov, ale aj zvedavcov vedy a techniky na Slovensku.

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. (BMC SAV, v. v. i.), pre širokú verejnosť pripravilo dňa 6. novembra 2023 (pondelok) v čase od 16.00 – 18.00 hod. zaujímavé podujatie „FIT PRE ŽIVOT“. Podujatie sa bude konať v prednáškovej sále Dionýza Blaškoviča, vo foajé a telocvični CPA BMC SAV, v. v. i., budova Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Patrónka.

Podujatie „FIT PRE ŽIVOT“ ponúkne záujemcov viaceré aktivity. Na návštevníkov čakajú dve prednášky, testovanie fyzickej zdatnosti a sily pozostávajúce z viacerých stanovíšť, testovanie krátkodobej pamäte a vyplnenie dotazníka kvality života.

PROGRAM PODUJATIA, z ktorého si môžete vybrať

Dve prednášky

16.15 hod.: Jozef Ukropec: Metabolická flexibilita, zdatnosť a zdravie. 20 minútová prednáška, v rámci ktorej si povieme čo je a ako sa meria metabolická flexibilita, prečo je lepšie byť flexibilný a fit, a ako to dosiahnuť a udržať aj vo vyššom veku.
17.00 hod.: Kamila Ivanová: Ako sa rozprávať o obezite a čo skutočne pomáha prekonávať bariéry. 20 minútová prednáška, v rámci ktorej sa budeme rozprávať o príčinách a dôsledkoch obezity, o emočnom a všímavom jedení, o tom kedy sme pripravení na zmenu a čo robiť ak naša pripravenosť kolíše.

Testovanie fyzickej zdatnosti a sily pozostávajúce z viacerých stanovíšť , konkrétne:

  • Rýchlosť chôdze, je okrem iného aj ukazovateľom aktuálnej fyzickej zdatnosti, ktorá sa podpisuje aj na schopnosti vykonávať aktivity bežného života.
  • Vstaň a choď je jednoduchý motorický test, testuje rovnovážne schopnosti a pomôže nám zhodnotiť vaše riziko pádu.
  • Ručná dynamometria je jednoduchý test, ktorý je indikátorom celkovej sily, ale i prediktorom rizika rozvoja kardiovaskulárnych ochorení.
  • Ako sa robia správne vybrané cviky, resp. „kurz správnej techniky“, kde vám v rámci dvoch vstupov do Centra pohybovej aktivity BMC SAV, v. v. i., v čase 16.45 hod. a 17.30 hod., kolegovia ukážu ako sa správne vykonávajú základné cviky ako sú napríklad drep a kľuk.

Testovanie krátkodobej pamäte, vyplnenie dotazníka kvality života

Buďte fit a tešíme sa na vás na podujatí ?

informačný plagát - informácie na plagáte sú aj súčasťou textu v článku