V aule SAV v Bratislave sa konal prvý doktorandský seminár

Mgr. Lucia Balážová, PhD.

Mgr. Lucia Balážová, PhD.; Foto: Martin Bystriansky, SAV

V Aule SAV v Bratislave sa v stredu 9. novembra 2022 uskutočnil prvý zo série celoakademických doktorandských seminárov. Ich cieľom má byť vzájomné spoznávanie sa a zároveň predstavenie prác doktorandov. Podujatie zorganizovali členovia Predsedníctva SAV – prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Ing. Ivana Budinská, PhD., MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a Mgr. Róbert Karul, PhD. Semináre plánujú uskutočniť raz tri mesiace.

Na prvom stretnutí, ktoré moderoval člen Predsedníctva SAV Tomáš Hromádka, sa predstavili tri doktorandky. V rámci „bloku“ predstavenia príbehu mladej a úspešnej vedkyne sa prezentovala Mgr. Lucia Balážová, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. Hovorila nielen o svojej vedeckej práci (Lucia Balážová je Vedkyňa roka SR 2021 v kategórii Mladá vedecká pracovníčka – pozn. aut.), ale aj o úlohe matky. Sama hodnotila organizáciu takého seminára ako „super nápad“, ktorý by si podľa nej zaslúžil aj častejšiu periodicitu. „Povzbudzujúce je, že aj diskusie k jednotlivým vystúpeniam boli hodnotné,“ zhodnotila Lucia Balážová, ktorá sa do Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., vrátila po šesťročnom pobyte  vo Švajčiarskom technologickom inštitúte ETH v Zürichu.

S druhou prezentáciou Rapid color variations in active Centaur 29P/Schwassmann-Wachmann 1 as a key of its dust microphysical properties sa predstavila Anhelina Voitko z Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Ako tretia vystúpila Jana Jakubechová z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., s témou Extracellular nanoparticles of human uveal melanoma as targeted gene antitumor therapy using pre-therapy/Extrabunkové nanočastice ľudského uveálneho melanómu ako cielená génová protinádorová liečba s využitím predliečiva.

Jana Jakubechová; Foto: Martin Bystriansky, SAV

Doktorandov tretieho oddelenia vied SAV zastupovala Katarína Rausová z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., s prezentáciou Ako sa z mníšky motýľ stal (alebo vstup do analýzy sémantických posunov náboženských výrazov). Aj ju potešilo množstvo otázok. „Téma jazyka sa predsa len týka každého,“ skonštatovala po seminári a dodala, že prednáška bola pre ňu trochu stresujúca. O to viac ju teší, že mala taký ohlas u prítomných.

„Prvé ´vydanie´ tohto seminára bolo veľmi zaujímavé. Naše doktorandky predstavili tri veľmi rozličné témy a tri veľmi rozličné prístupy, k tomu odzneli veľmi zaujímavé otázky…,“ neskrýval spokojnosť jeden z organizátorov Tomáš Hromádka. „Dúfam, že budúce semináre budú aspoň také zaujímavé, ako bol ten dnešný a že účasť bude ešte väčšia.“

Viac fotografií vo fotogalérií SAV

 

Spracovali: Andrea Nozdrovická, Martin Bystriansky (zdroj: SAV)

Foto: Martin Bystriansky, SAV