V Košiciach sa konalo medzinárodné sympózium o neurobiológii

Skupinová fotografia účastníkov 9. medzinárodného sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii v Košiciach.

Účastníci 9. medzinárodného sympózia o experimentálnej a klinickej neurobiológii v Košiciach.

Začiatkom júna sa v Košiciach uskutočnilo 9. medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii. Hlavným organizátorom podujatia bol Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.. 

Na sympóziu sa zúčastnilo 72 účastníkov z 10 krajín, prevažne z EÚ, ale aj z USA, Švajčiarska a Ukrajiny. Ústrednými témami vedeckých prednášok boli mechanizmy a terapia poškodení centrálneho nervového systému, neurodegeneratívne ochorenia a klinické štúdie, a ďalšie problematiky v sekcii Varia.

Sympózium je pravidelnou platformou, ktorú košický Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i., organizuje pre neurovedcov zo Slovenska a blízkeho okolia, ktorí sa navzájom poznajú, a zároveň vytvára priestor a šancu pre mladých neurovedcov zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii, stretnúť sa s kapacitami medzinárodného významu a na domácej pôde si vyskúšať vystúpenie. Nemenej dôležitou súčasťou sympózia je ambícia vytvoriť kontakt a výmenu výsledkov medzi experimentátormi a klinickými pracovníkmi.

Kvalitným vedeckým programom sa podarilo naplniť ciele sympózia – vytvoriť priestor na vzájomné stretnutia komunity, mladších so staršími, experimentátorov s klinikami. Príjemné spomienky na Košice a vzájomné kontakty pomohol utužiť aj spoločenský program, ktorého hlavným bodom bol spoločný výlet do regiónu Tokaj na ochutnávku tokajských vín a príjemné posedenie s občerstvením v obci Veľká Tŕňa.

Sympózium sa mohlo konať aj vďaka štedrosti sponzorov. Hlavnými sponzormi sympózia boli IBRO (International Brain Research Organization) a spoločnosť US Steel. Zoznam všetkých sponzorov je na web stránke sympózia

Išlo zrejme o najdlhšie organizovanú konferenciu v akadémii. Pôvodne sa mal 9. ročník konať v roku 2020, organizácia bola naplno rozbehnutá, no prišla pandémia. Konanie konferencie sa muselo zrušiť s prísľubom, že sa posunie o rok. Prípravy sa teda zopakovali, no o rok musela byť konferencia zrušená opäť. V období tesne po pandémii vládli obmedzenia v medzinárodnom cestovaní, organizátori sa preto po viacnásobných skúsenostiach rozhodli pre bezpečný termín, rok 2024. Na tretíkrát sa to podarilo a úspešne.

Deviaty ročník mal okrem toho, že bol najdlhšie organizovaným, aj ďalší primát – bolo to prvé sympózium Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i., s možnosťou hybridnej účasti, ktorú využili traja účastníci zo zahraničia. Preferenciou bola, samozrejme, osobná účasť, ktorá je pri diskusiách a nadväzovaní kontaktov nenahraditeľná. Súčasťou vedeckého programu bola aj posterová sekcia, a tiež prezentácie dodávateľských firiem v krásnych priestoroch átria hostiteľskej katolíckej univerzity.

Viac na webstránke sympózia

 

Text: Ján Gálik, Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Foto: Anamária Vašínska a Jozef Bagi