V SAVinci s doc. MUDr. Barbarou Ukropcovou, PhD., o pohybe a COVID-19: nezostaňme sedieť

banner k cyklu prednnášok pre zVEDAvých SAVinci január 2021

Pandémia COVID-19 má množstvo vedľajších účinkov, ktoré nás síce nemusia ohrozovať bezprostredne, ale môžu mať hmatateľné negatívne dôsledky pre naše zdravie. Pokles pohybovej aktivity, ktorá sa spája so sociálnou izoláciou a hospitalizáciou, znižuje rezistenciu voči vírusovým infekciám a zvyšuje riziko poškodenia imunitného, srdcovocievneho, dýchacieho, pohybového a centrálneho nervového systému. O dôležitosti pohybu počas súčasnej pandémie bude v online vedeckej kaviarni SAVinci v poslednú januárovú stredu o 18. hod. hovoriť doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., vedúca vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV.

„Množstvo klinických štúdií presvedčivo poukázalo na to, že obezita, vyšší vek, cukrovka 2. typu a hypertenzia patria k vedúcim rizikovým faktorom ťažšieho priebehu ochorenia COVID-19, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu, intenzívnu starostlivosť a predstavuje vyššie riziko úmrtia,“ vysvetľuje B. Ukropcová.

„Epidemiologické opatrenia, ktoré sú, samozrejme, veľmi dôležité vzhľadom na zamedzenie šírenia infekcie, môžu ďalej významne redukovať dennú pohybovú aktivitu. Je to problematické najmä vzhľadom na potenciál cvičenia stimulovať imunitný systém a pozitívne ovplyvniť práve tie ochorenia, ktoré zhoršujú priebeh COVID-19, ako sú obezita, cukrovka, hypertenzia a srdcovocievne ochorenia. Sedavosť riziko týchto ochorení, a teda aj riziko ťažkého priebehu COVID19, naopak prehlbuje.“

Čo všetko odborníčka odporúča, sa dozviete 27. januára o 18. hod. na facebookovej stránke SAV a Westend.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická, SAV
Grafika: Westend