Laboratórium bioinformatiky

Laboratórium bioinformatiky sa sústreďuje na analýzu sekvencií produkovaných vysoko-výkonnými sekvenčnými technológiami nazývanými „Next generation sequencing“ (NGS). V rámci tejto aktivity a spolupráce na vedeckých projektoch poskytuje konzultácie a servis pre ďalšie pracoviská BMC SAV, navrhuje a buduje potrebnú počítačovú infraštruktúru, navrhuje systém zálohovania a spracovania vysoko-objemových dát, ako aj užívateľských databáz.

Súčasťou laboratória je nový výkonný server s 80 procesormi, ktorý slúži na plne automatizovanú primárnu sekvenčnú analýzu variantov a mutácií z viacerých vzoriek. S pomocou expertov bioinformatického laboratória je možné túto analýzu preniesť pri väčšom objeme vzoriek na superpočítače domácich a zahraničných výpočtových centier. Laboratórium pripravuje aj flexibilnú verziu pre moderné cloudové technológie. Pracovníci laboratória postupne zavádzajú bioinformatické aplikácie hlavne z voľne dostupných otvorených informačných projektov, ktoré umožňujú ďalšie genomické, transkriptomické a metabolické analýzy.

 

Ing. Miloslav Karhánek, PhD.

Vedúci vedecký pracovník

02/32295289


 


 Jaromír Suchánek, PhD.

vedecký pracovník

jaromir.suchanek@savba.sk

02/32295288