Zverinec pri Neurobiologickom ústave BMC SAV v Košiciach.

FOTOGALÉRIA LABORATÓRIÁ