Stánok Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. na podujatí Víkend so SAV v Trnave.

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. v Trnave zastúpili doktorandky a doktorandi, ktoré a ktorí sa venujú virológii.

Popularizačné podujatie Víkend so SAV sa tento rok prvýkrát uskutočnilo v Trnave a prilákalo na Hlavnú ulicu v dňoch 21. až 22. júna množstvo návštevníkov. Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. zastúpili mladé virologičky a mladí virológovia.

Verejnosti sa predstavilo  takmer 20 ústavov a zložiek SAV, pričom mali zastúpenie všetky oddelenia vied – živá príroda, neživá príroda aj spoločenské vedy.

V stánkoch previedli vedci malých aj veľkých návštevníkov z vesmírnych diaľok cez rozmanité, bohaté, ale aj krehké životné prostredie až do mikrosveta chemických procesov, drobných organizmov či moderných materiálov s neobvyklými vlastnosťami.

V našom stánku mohli vidieť, ako baktérie nakreslili logo SAV či Trnavy, pozorovať bunky pod mikroskopom či vošky pod stereolupou, alebo prezrieť si rastliny pestované  v skúmavke. Detskí návštevníci u nás kreslili, ako si predstavujú vírus, aj skladali obrázky zo špičiek pipiet.

Podujatie Víkend so SAV sa tradične konalo v Bratislave. Tento rok sa v hlavnom meste SR prvýkrát uskutočnilo pod novým názvom My sme SAV. Ide o najväčšie popularizačné podujatie Slovenskej akadémie vied, ktoré pravidelne navštevujú tisíce ľudí.

 

Text: Monika Tináková; Ela Rybárová, BMC SAV, v. v. i.

Foto: Adam Achs, BMC SAV, v. v. i.; Božena Omasta, BMC SAV, v. v. i.