Vedcom z BMC SAV sa podarilo izolovať prvé slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa v ich špeciálnom laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2.

„K tomuto úspechu prišlo vďaka úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. Národné referenčné centrum pre chrípku pod vedením Mgr. Edity Staroňovej, PhD. ústretovo poskytlo klinické vzorky prvých slovenských pacientov, ktoré poslúžili ako zdroj vírusu. Následne sa na izolácii vírusu tímovo podieľali viacerí členovia Oddelenia ekológie vírusov na Virologickom ústave BMC SAV. Za prácu v BSL3 laboratóriu si zaslúži kredit predovšetkým RNDr. Monika Sláviková, PhD.,“ povedal RNDr. Boris Klempa, DrSc., vedúci Oddelenia ekológie vírusov z BMC SAV.

Po úspešnej izolácii z vírusov vedci pripravili neinfekčné vzorky ich genetického materiálu, ktoré v súčasnosti spracováva tím RNDr. Tomáša Szemeša, PhD. z Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave s cieľom identifikácie kompletného vírusového genómu.

„Po úspešnej genetickej charakterizácii budú slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2 vložené do Európskeho vírusového archívu, ktorého je Virologický ústav BMC SAV zakladajúcim členom. Vďaka tomu budú k dispozícii medzinárodnej vedeckej komunite k ďalšiemu výskumu. Tento úspech je príkladnou ukážkou spolupráce slovenských verejných a akademických inštitúcií, ktoré sa v ťažkej situácii spojili pre dobrú vec a prispejú k medzinárodnému výskumu nového vírusu,“ dodal virológ.

 

ZÁZNAM z TLAČOVEJ KONFERENCIE