Vedecké dielne – onkológia 2019

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied a jeho Ústav experimentálnej onkológie v spolupráci s Nadáciou Výskum Rakoviny, organizuje v dňoch 4. februára (Svetový deň proti rakovine – WCD) až 7. marca (Deň výskumu rakoviny) 2019 už 9. ročník edukačno-popularizačných seminárov s názvom „Vedecké dielne – onkológia“ na stredných školách na celom Slovensku.

Snahou seminárov je inšpirovať študentov z takmer tridsiatich gymnázií po celom Slovensku k štúdiu medicíny, prírodných, ale aj spoločenských a technických vied, lebo vzdelaní ľudia môžu zásadným spôsobom prispieť k pochopeniu zmien, ktoré sú odohrávajú pri vzniku klinicky manifestovaného ochorenia. Vedecké dielne – onkológia tak vytvárajú predpoklady pre obsiahnutie všetkých ôsmich hlavných problémov WCD kampane „Chcem, dokážem“. Z dnešných gymnazistov sa môžu stať budúci lekári, ktorí budú liečiť onkologických pacientov, alebo molekulárni biológovia, genetici, imunológovia či bioinformatici odhaľujúci zákonitosti vzniku rakoviny. Výsledky ich činnosti prispievajú k porozumeniu zmien, potláčaniu mýtov a dezinformácii, dávajú do rúk lekárov nástroje na liečbu a znižovanie rizika rakoviny. Semináre tiež upozornia na potrebu onkologickej prevencie na všetkých jej stupňoch – od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti, nezdravému jedlu až po zvládanie stresu a zmysluplnosti rozhodnutia sa pre zdravý životný štýl.

V roku 2018 dosiahla celosvetová kampaň „Dokážeme. Dokážem.“, v rámci WDC, viac ako 14 tisíc článkov v tlači, stovky tisíc návštevníkov webových stránok a stal sa celosvetovou trendovou témou – pri zvyšovaní povedomia o rakovine, podnecovania diskusie a v inšpirovaní aktivít na všetkých frontoch. Viac informácií nájdete tu: http://www.vdo.sav.sk/