Vedecké dielne – onkológia 2024: Problematiku onkologických ochorení nemožno podceňovať

prednáška počas podujatia Vedecké dielne – onkológia 2024

Vedecké dielne – onkológia v roku 2024 opäť ponúkli študentkám a študentom stredných škôl mnoho zaujímavých prednášok týkajúcich sa oblasti onkológie. Ide o dlhoročné podujatie, prerušené pandémiou, ktoré organizuje Ústav experimentálne onkológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., v spolupráci s Nadácia Výskum rakoviny, ktorého cieľom je informovať študentov o súčasnom onkologickom výskume na Slovensku, ako aj o prevencii a rizikách spojených s nádorovými ochoreniami. Podujatie si zároveň kladie za cieľ inšpirovať mladých ľudí k štúdiu medicíny, prírodných, ale aj spoločenských a technických vied a povzbudiť v nich zvedavosť a záujem o vzdelanie, či už v oblasti onkológie, alebo vedy a techniky ako takej.

Prednášky tohto ročníka podujatia boli opäť rôznorodé. V termíne od 12. februára do 29. február 2024 sa konal už 14. ročník edukačno-popularizačných seminárov určených pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl po celom Slovensku. Vedecké pracovníčky a vedeckí pracovníci navštívili viac ako 20 stredných škôl, medzi nimi gymnázia, stredné zdravotné školy, strednú chemickú školu a strednú odbornú školu veterinárnu vo viac ako 10 slovenských mestách, kde sa so študentkami a študentmi rozprávali na témy prevencie, zdravého životného štýlu, ale aj o rizikách spojených s nádorovými ochoreniami. Študentky a študenti, rovnako ako po minulé roky, po predstavení témy a problematiky, opäť preukázali entuziazmus a záujem, a vedkyniam a vedcom kládli viacero zaujímavých a častokrát aj odborných otázok.

„Nemôžeme sa tváriť, že sa nás rakovina netýka! Podceňovanie tejto problematiky je prvým nesprávnym krokom k prepuknutiu tohto krutého ochorenia. Preto sme touto cestou považovali za nevyhnutné o nej informovať najmä mladých ľudí, ktorých prístup nie je natoľko adekvátny, aký by mal byť, v súvislosti s ich vekom a vzdelaním. Každý má svoj život vo vlastných rukách. Rakovina zďaleka nie je osudom, ako ju vníma možno väčšina z nás, ale veľakrát je výsledkom spôsobu života, ktorý vedieme,“ zhodnotila výber tém RNDr. Katarína Kozics, PhD., zodpovedná vedecká pracovníčka pri organizácii podujatia „Vedecké dielne – onkológia“ za Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

 

Text: RNDr. Katarína Kozics, PhD.; Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV, v. v. i.

Foto: BMC SAV, v. v. i.