Vedkyňa z BMC uspela v talentovom programe pre mladé výskumníčky

Dr. Marína Cihová, portrét pri práci s mikroskopom v laboratóriu.

Dr. Marína Cihová sa venuje výskumu organoidov, ktorý by mohol umožniť rýchlejšie rozhodovanie o účinnej terapii pri rakovine prsníka.

Tretie miesto v kategórii vied o živej prírode programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku získala Mgr. Marína Cihová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.. Mladé výskumníčky na Slovensku, ktoré sa snažia o praktické a inovatívne riešenia zložitých výskumných tém, ocenil už 8. ročník tohto talentového programu. 

Dr. Marína Cihová sa venuje výskumu nádorov prsníka v kontexte nádorového mikroprostredia a rezistencie na chemoterapiu. Rakovina prsníka je najčastejšou príčinou smrti u žien na Slovensku ale aj vo svete. 

Dr. Marína Cihová, portrét na gauči.

Dr. Marína Cihová.

„Vo výskume pracujeme s organoidmi, ktoré by sme veľmi zjednodušene mohli označiť za 3D mini-nádory. V budúcnosti by sme ich chceli využiť na personalizovanú terapiu pre pacientky s rakovinou prsníka. Umožnilo by to rýchlejšie rozhodovanie o účinnej terapii,“ približuje Dr. Marína Cihová.

S týmto cieľom navrhla zaviesť a využiť mikrofluidický systém na kultivovanie nádorových organoidov. Nachádzali by sa v ňom tiež bunky nádorového mikroprostredia, napríklad mezenchymálne stromálne bunky, ktoré prispievajú k chemorezistencii, či imunitné bunky.

Problémom sú čas aj peniaze

Prihlásené vedecké projekty hodnotila odborná komisia v SAV, ktorej predsedala prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV: „Aj na Slovensku je možné budovať vedeckú kariéru a stať sa prínosom nielen pre súčasnú spoločnosť, ale aj pre budúce generácie. Veľmi si vážime prácu všetkých vedkýň pôsobiacich na slovenských výskumných pracoviskách. Veríme, že aj vďaka nášmu programu inšpirujeme k dôležitej výskumnej dráhe ďalšie talentované dievčatá.“

Hoci v niektorých vedeckých oblastiach majú ženy nízke zastúpenie, v Biomedicínskom centre SAV, v. v . i.  pracuje až 70 percent žien. 

Dr. Marína Cihová hovorí, že podpora pre ženy vo vede je veľmi dôležitá nielen preto, že je pre časovú náročnosť ťažké zladiť vedeckú kariéru so starostlivosťou o rodinu: „Treba povedať aj to, že keď chce žena robiť vedu na Slovensku a nemá partnera, ktorý by jej finančne pomohol, a nebodaj si vezme hypotéku, je to veľmi náročné. Poznám to z vlastnej skúsenosti.“

Porota ocenila finančne iba výskumníčky, ktoré sa umiestnili na prvom mieste v každej kategórii. Rozdelili si sumu 21 000 eur, ktorú môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum.

Inkluzívnejší prístup

Laureátkou kategórie fyzikálne a formálne vedy sa stala Mgr. Natália Salomé Móller, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Centra pre výskum kvantovej informácie. Predmetom jej výskumu sú kvantové hodiny v gravitačnom pozadí, kde skúma témy ako kauzalita, zachovanie energie a referenčné rámce.

Laureátky ceny L'Oreal - UNESCO roka 2024.

Laureátky ceny L’Oreal – UNESCO roka 2024.

V kategórii vedy o živej prírode určila komisia ako víťazku Mgr. Líviu Labudovú, PhD. zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zaoberá sa prípravou máp rizika výskytu sucha, ktoré budú užitočným materiálom pre tvorcov politík na národnej aj regionálnej a lokálnej úrovni. 

V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD., ktorá pôsobí v Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa projektu, ktorého výsledkom bude overenie jadrovej bezpečnosti pri predĺžení životnosti jadrovej elektrárne na 60 rokov, prípadne vytvorenie odporúčaní a zavedenie online meracích techník, ktoré budú stav materiálu priebežne sledovať.

Hoci digitálna revolúcia so sebou prináša mnoho príležitostí, zastúpenie žien  v kritických oblastiach, ako sú informačné technológie, nanotechnológie, matematika, fyzika a inžinierstvo, nie je dostatočné. Na vedúcich pozíciách ich pracuje iba 9 %. 

Významnú úlohu v úsilí podporovať ženy vo vede od začiatku ich kariéry zohráva L’Oréal s talentovým programom L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý poskytuje finančnú podporu a mediálne zviditeľnenie vedkyniam na Slovensku. 

„Zvýšením prítomnosti a prínosu žien vo vede môžeme zabezpečiť inkluzívnejší a vyváženejší prístup k vedeckému bádaniu a inováciám, ktoré budú formovať náš svet pre budúce generácie,“ povedala Brigitte Streller, generálna riaditeľka L’Oréal na Slovensku.

 

Víťazky 8. ročníka programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede


Vedy o živej prírode:

  1.     Mgr. Lívia Labudová, PhD.
  2.     Mgr. Olha Lakhneko, PhD.
  3.     Mgr. Marína Cihová, PhD.

Fyzikálne a formálne vedy:

  1.     Mgr. Natália Salomé Móller, PhD.
  2.     doc. Mgr Anna Kityk, PhD.
  3.     PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Inžinierske vedy a technológie:

  1.     Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.
  2.     Nurshen Mutlu Kurtuldu, PhD.
  3.     Ing. Kateryna Kamyshnykova, PhD.

 

Text: TS L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede; A. Nozdrovická; E. Rybárová, BMC SAV, v. v. i.

Foto: E. Rybárová, BMC SAV, v. v. i.; N. Jakubcová