Vedkyne z celého sveta predstavujú svoj pohľad na pandémiu COVID-19 prostredníctvom umenia

RNDr. Marta Novotová, CSc.

Výstava UNESCO pod názvom „Creative Resilience – Art by women in Science“ (Kreatívna Odolnosť – umenie žien vo vede) predstavuje umelecké diela žien, vedkýň, ktoré vznikli a reflektujú reakciu na pandémiu COVID-19. UNESCO vydalo v júli 2021 globálnu výzvu ženám so skúsenosťami a pôsobením vo vede, technike, v oblasti inžinierstva a matematiky (STEM), aby posielali svoje príbehy a umelecké diela v súvislosti s ich skúsenosťami s pandémiou. „Creative Resilience“ svojou formou dáva hlas vedkyniam skúmaním ich súkromného sveta prostredníctvom umeleckého vyjadrenia. Výstava predstaví umelecké diela 54 vedkýň z 31 krajín celého sveta od 28. októbra do 1. decembra 2021.

Výstava „Creative Resilience“ ponúka pohľad na umelecký život žien neurovedkýň, mikrobiologičiek, lekárok, zdravotných sestier, študentiek medicíny, výskumníčok, komunikátoriek vedy, inžinierok a matematičiek všetkých vekových kategórií. Tieto ženy využívajú svoj umelecký talent v kombinácii so svojimi odbornými znalosťami v oblasti vedy, zdravia, vedeckej komunikácie a technológie, aby poskytli svedectvo o vplyve pandémie COVID-19. Prostredníctvom maľby, fotografie, digitálnej kresby, blokovej tlače, sochy, háčkovania alebo filmu poskytujú tieto „sci-umelkyne“ svedectvo o tom, ako globálna zdravotná pandémia zmenila spôsob, akým interagujeme a ako sa z nej pomaly dostávame do nových, transformovaných spoločností.

Súčasťou výstavy sú aj diela Dr. Marty Novotovej, ktorá pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, kde sa v rámci výskumu zameriava na bunkovú morfológiu a vzťahy medzi štruktúrou a funkciou buniek myokardu, svalových vlákien a nervových tkanív pomocou elektrónovej mikroskopie. V rámci svojho výskumu študuje tiež účinky infekcie SARS-CoV-2 na ultraštruktúru infikovaných buniek. Predstavené diela Dr. M. Novotovej vznikli v spolupráci s Dr. M. Balážom, dizajnérom a pedagógom pôsobiacim na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prezentované digitálne fotografie pod názvom  „Vírus v nás a ja vo vede“ boli vytvorené pomocou elektrónového mikroskopu vybaveným digitálnym fotoaparátom na zachytenie a transformáciu buniek na umelecké diela. Obrázky zachytávajú detaily infikovanej živej bunky v konečnom štádiu množenia vírusu vyplavovaného z bunky krátko pred jej smrťou. Originálne obrázky buniek často obsahujú skryté  prvky, ako je napríklad reliéf profilu ženskej tváre. Spoločne s Dr. Balážom vytvorila Dr. Novotová kolekciu diel na báze symbiózy vedy a umenia, prostredníctvom ktorej umožňujú verejnosti vidieť to, čo bežne nevidíte, pokiaľ nepracujete s elektrónovým mikroskopom. Práve diela spájajúce elektrónovú mikroskopiu a dizajn sú jednoznačnou vizuálnou informáciou, pri ktorej už slová nie sú potrebné.

Výstava je prístupná širokej verejnosti od 28. októbra do 1. decembra 2021 v ústredí UNESCO v Paríži alebo ju môžete navštíviť aj v online virtuálnej prehliadke na webovej stránke výstavy, prípadne si ju pozrieť  v online katalógu

Pri návšteve výstavy v ústredí UNESCO v Paríži je z dôvodu hygienických obmedzení pri každom vstupe k dispozícii obmedzený počet miest. Registrácia

 

Informácie poskytla: RNDr. Marta Novotová, CSc.

doplňujúci zdroj informácií: https://en.unesco.org/creative-resilience

Autor foto: LINDA KISKOVÁ BOHUŠOVÁ