Vedu so SAV si v Letnej škole mladých vedcov vyskúšajú deti z celého Slovenska

Plagát k podujatiu. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Po úspešných dvoch ročníkoch Slovenská akadémia vied (SAV) opäť otvorila dvere mladým talentovaným deťom, nádejným bádateľom a vedcom. V pondelok 18. júla 2022 sa v areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave začala Letná škola mladých vedcov. 42 detí z celého Slovenska absolvuje týždeň nabitý novými poznatkami, zážitkami, stretnutiami s vedcami a nadobudnú nové zručnosti z experimentov alebo výskumu v teréne. Letnú školu oficiálne otvoril predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.

„Veľmi sa mi páči, že ste sa rozhodli tieto letné dni venovať vede a pobytu v laboratóriách, kde vedci robia veci užitočné pre celú spoločnosť. Pre mňa je nesmierne dôležité, že na pôde SAV máme takú aktivitu. To, čo považujem za najdôležitejšie, je vyvrátiť mýtus, ktorý na základných školách stále prevláda, že matematika, fyzika a chémia sú ťažké a nezvládnuteľné predmety,“ uviedol v príhovore predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý hneď zdôraznil, že je to presne naopak. „Keď porozumiete základným princípom, ktoré sa práve na tejto letnej škole naučíte, svet sa vám otvorí a pomôže vám nielen zlepšiť známky v týchto predmetoch, ale začnete rozmýšľať aj o mnohých veciach racionálnejšie ako doteraz.“ Mladým vedcom predseda akadémie poprial, aby boli počas pobytu schopní klásť dobré otázky a aby na vedeli nájsť racionálne odpovede.

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis zablahoželal vybraným deťom. „Verím, že aj tento týždeň prispeje k tomu, že si budeme budovať našich nástupcov, ´dorast do vedy´ a podarí sa nám podchytiť talenty, aby neutiekli z krajiny,“ povedal v príhovore Ľ. Paulis, ktorý poďakoval organizátorom za túto iniciatívu a deťom poprial veľa nápadov.

Letná škola mladých vedcov je projektom SAV a občianskeho združenia All4Science. Vznikol so zámerom poukázať na dôležitosť vedy, pochopenie jej zákonitostí v bežnom živote a s cieľom priblížiť vedu ako významný zdroj pokroku mladým ľuďom. Je určená deťom na druhom stupni základných škôl so vzťahom k prírodným vedám a so základnými vedomosťami z danej oblasti. Zapojiť sa do nej mohli vyplnením formulára s návrhom vlastného projektu, ktorému by sa chceli počas vedeckého týždňa venovať. Účastníkov s najkreatívnejšími projektmi vyberali vedci a vedkyne zo SAV.

Záujem detí o trávenie prázdnin vo vedeckom prostredí každým rokom narastá. „V tomto ročníku sme dostali až 120 prihlášok. Z nich sme vybrali 42 detí, s ktorými budeme počas celého týždňa pracovať. V piatok (22. 7. 2022), posledný deň letnej školy, budú deti prezentovať svoje projekty na posterovej šou pri Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Týmto k nám do areálu SAV srdečne pozývame aj širokú verejnosť, aby si prišla pozrieť výsledky našej spoločnej práce,“ dodáva predstaviteľka OZ All4Science Marta Šoltésová Prnová z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Do Letnej školy mladých vedcov sa v tomto ročníku zapojilo dvanásť ústavov SAV. Deti sa budú s vedcami venovať chémii z domácej kuchyne, pracovať so sociálnym robotom, poznávať a vábiť hmyz, zažijú výpravu do vnútra bunky, zistia, ktoré odpadky z koša sa zídu v polymérnej kuchyni. Nebude chýbať ani štúdium enzybiotík – bojovníkov proti bakteriálnym patogénom, zážitkom bude určite aj vodíkovanie, materiály na cestách či srdcové záležitosti.

Letnú školu mladých vedcov podporila SAV z grantového programu Otvorená akadémia. Partnerom projektu je vzdelávací portál Fenomény sveta a po prvýkrát aj Nadácia Kooperativa. O zábavu v rámci popoludňajšieho programu sa postarajú skúsení animatóri z platformy George Science.

 

Do Letnej školy mladých vedcov sa zapojili:

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Téma: Materiály na cestách

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Téma: Z odpadkového koša priamo do polymérnej kuchyne

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Téma: Chémia z domácej kuchyne

 

 

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

Téma: Výprava do vnútra bunky

 

 

Ústav experimentánej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i.

Téma: Prírodné látky a oxidačný stres vo výskume liečiv

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Téma: Fyzika a Informácia

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Téma: Práca so sociálnym robotom v rámci projektu Human-Computer interaction

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Téma: Na krajine nám záleží

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Téma: Enzybiotiká – účinné látky v boji proti bakteriálnym patogénom

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Téma: Hmyzie vábenie

Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i.

Téma: Srdcové záležitosti

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Téma: Vodíkovanie

 

Harmonogram aktivít na jednotlivých ústavoch je dostupný na stránke https://www.all4science.sk/letna-skola-mladych-vedcov-2022/

 

Účastníci Letnej školy mladých vedcov pochádzajú zo Žiaru nad Hronom, Nitry, Batizoviec, Lisej pod Makytou, Liptovského Hrádku, Žiliny, Krivosúdu, Popradu, Piešťan, Ľubietovej, Ružomberka, Trnavy, Gelnice, Košíc, Michaloviec, Hamuliakova, Borského Mikuláša, Modry, Bernolákova, Malaciek a z Bratislavy.

 

Zdroj: Tlačová správa SAV

Foto: Katarína Gáliková, SAV