V našom stánku na Primaciálnom námestí v Bratislave, počas 2. ročníka popularizačnej akcie s názvom „Víkend s SAV“, konanej v dňoch 21. a 22. júna 2019, to praskalo vo švíkoch.

    

Seniori sa živo zaujímali o meranie tuku v tele, v piatok, a deti o stavanie modelu DNA zo želatínových cukríkov, na druhý deň v sobotu.

  

„Hoci SAV sa zúčastňuje na takmer každej významnejšej popularizačnej akcii, chceme mať aj vlastné podujatie, kde sme hlavným a jediným hráčom a môžeme v plnej miere predstaviť svoju prácu a jej dôležitosť pre spoločnosť,“ zhodnotil člen Predsedníctva SAV RNDr. Aleš Kučera, CSc.. Na „festivale“ malo tento rok zastúpenie 24 ústavov SAV, zo všetkých troch oddelení akadémie. V porovnaní s vlaňajším „štartovacím“ ročníkom to bolo tento rok o osem viac.

Veľká vďaka patrí našim kolegom z Oddelenia molekulárnej onkológie, Oddelenia nanobiológie a Oddelenia Genetiky (Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV) a z Oddelenia výzkumu porúch metabolizmu – sekcie obezity (Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV), ktorí vo svojom voľnom čase ochotne odpovedali na desiatky otázok od detí, ale aj dospelých a dôstojne tak reprezentovali Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied na tomto podujatí.