Výskum jednej témy môže pomôcť výskumu inej

Lucia Karailievová a Peter Karailiev

Lucia Karailievová a Peter Karailiev

Pracovníci výskumnej skupiny pod vedením profesorky Daniely Ježovej z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., uskutočnili v roku 2018 animálny experiment zameraný na antidepresívne účinky látky glycirizín (glycyrrhizín), ktorá pôsobí ako inhibítor vybraných enzýmov. Glycyrrhizín sa nachádza v rastline Glycyrrhiza glabra, ktorú poznáme pod názvom sladké drievko, ktoré je zložkou známych cukroviniek, konkrétne pelendrekov. Uvedený experiment uskutočnili v spolupráci s doktorom Haraldom Murckom, nemeckým psychiatrom žijúcim v USA.

Pohľad na výskum glycirizínu z inej perspektívy

profesorka Daniela Ježová

Po vypuknutí pandémie v roku 2020, sa profesorka Daniela Ježová a jej mladí spolupracovníci Lucia Karailievová a Peter Karailiev, pozreli na spomínaný experiment z celkom inej stránky a prišli s novým nápadom. „Nastala doba s protikovidovými opatreniami a lockdownom. Všetci sme museli ostať doma, minimalizovala sa aj výskumná práca v laboratóriu. Tak sme sa zamysleli, prečítali si pár vedeckých publikácií a zistili sme, že vzorky, ktoré už máme zamrazené v mrazničke, by sa dali použiť na nové analýzy s novým cieľom. Tým novým cieľom bol práve boj proti vírusu SARS-CoV-2“, ozrejmila nápad pozrieť sa na pôvodný experiment z novej perspektívy profesorka Daniela Ježová. Podľa v tom čase dostupných poznatkov sa už vedelo, že vstupnou bránou do bunky pre vírus SARS-CoV-2 je proteín angiotenzín konvertujúci enzým 2 (ACE2). Na základe údajov z literatúry, diskusie s Dr. Murckom a vlastných skúseností vyslovili pracovníci výskumnej skupiny pod vedením profesorky Daniely Ježovej predpoklad, že glycirizín by mohol inhibovať práve tento enzým.

Výskum s menšími „prekážkami“

Pre výskum vírusu SARS-CoV-2 je optimálne merať tvorbu daného enzýmu ACE2 v pľúcnom tkanive. V pôvodnom experimente zameranom na depresiu tím profesorky Daniely Ježovej nemal dôvod pľúcne tkanivo odoberať. Odoberali však tkanivo tenkého čreva, ktoré má z pohľadu regulácie ACE2 podobné vlastnosti ako pľúca, a tak bola prvá menšia prekážka prekonaná.

Ďalšou prekážkou bol tvrdý „lockdown“ počas prvej vlny pandémie COVID-19. V laboratóriách bolo možné pracovať len v nevyhnutných prípadoch, najlepšie len po jednom pracovníkovi v miestnosti. Výhodou uvedeného pracovného kolektívu bolo, že manželia Karailievovci žijúci v jednej domácnosti, mohli pracovať v laboratóriu spolu.

Publikované výsledky 

Získané výsledky preukázali dôkazy o znížení tvorby ACE2 v tenkom čreve potkanov, ktorým bola podávaná potrava obsahujúca výťažok z rastliny Glycyrrhiza glabra, a to na proteínovej aj génovej úrovni. Vedeckí pracovníci tak otvorili cestu ďalšiemu výskumu, ktorý by mohol viesť k novým terapeutickým postupom.

Získané originálne poznatky  publikovali v časopise Nutrients, 13(7):2321, 2021 (IF=5.7; Q1). Celý článok si môžete prečítať TU

Samotný článok bol aj súčasťou knihy s názvom „Preventing the Adverse Effects of SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 through Diet, Supplements and Lifestyle“ vydanej v roku 2022.

 

Text a foto: pracovníci výskumnej skupiny pod vedením profesorky Daniely Ježovej, ÚEE BMC SAV, v. v. i.