Vznik Univerzitného vedeckého parku MediPark podporilo aj BMC SAV

Akademické inštitúcie, ktoré sa zúčastnili na realizácii projektu UVP MediPark sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Lekárska a Prírodovedecká fakulta), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Biomedicínske centrum SAV (predtým Neurobiologický ústav SAV) a Technická univerzita v Košiciach. Jeho vznik si vyžiadal celkové náklady všetkých partnerov spolu vo výške 32 miliónov eur. Vybudovanie UVP MediPark, ako špičkového národného centra pre výskum, vývoj a transfer poznatkov do praxe v oblasti medicíny sa realizovalo v dvoch fázach. Viac sa dozviete tu: https://www.upjs.sk/aktuality/odovzdanie-priestorov-mediparku-280918/