Workshop: Úvod do produkcie, purifikácie a hodnotenia kvality rekombinantných proteínov

Workshop, konajúci sa v kampuse viedenského BioCentra, je tematicky zameraný a účastníkov uvedie do problematiky produkcie rekombinantných proteínov v eukaryotických expresných systémoch, purifikácii proteínov vrátane proteínových komplexov, sekretovaných proteínov a vírusov a prostredníctvom diskusie sa bude hovoriť aj o dôležitých aspektoch hodnotenia kvality proteínov.

Workshop je určený pre študentov magisterského a doktorandského štúdia, post doktorandov a ďalších výskumných pracovníkov v cezhraničnom regióne Viedeň – Bratislava.

Prednášajúci:

Antonio Sponga, Viedenská univerzita
Eva Kutejova, Slovenská akadémia vied
Clemens Plaschka, Výskumný ústav molekulárnej patológie
Kim Remans, Európske laboratórium molekulárnej biológie
Arthur Sedivy, Viedenské biocentrum Core Facilities
Peggy Stolt-Bergner, Viedenské biocentrum Core Facilities
Ondrej Vanek, Karlova univerzita v Prahe
Ivana Nemčovičová, Biomedicínske centrum SAV
Marta Šiborová, Stredoeurópsky technologický inštitút

 

Workshop je realizovaný v rámci projektu CAPSID

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o workshope na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/

PROGRAM WORKSHOPU (pdf)

Organizátori: