Analýza chorôb v kliešťoch pre verejnosť

Krabica na vrátnici Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV určená pre príjem kliešťov

Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV (VÚ BMC SAV) aj v súčasnej situácii naďalej vykonáva analýzy prítomnosti pôvodcov (rickettsií, borelií, anaplaziem, babézií a bartonel) infekčných chorôb v kliešťoch.

Kliešť nemusí byť živý, dôležité je, aby bol do analýzy uskladnený vo vlhkej vate. Kliešťa môžete priniesť osobne a nechať na vrátnici VÚ BMC SAV v krabici na to určenej (úvodné foto), alebo odoslať poštou. Služba je určená pre verejnosť.

Platbu za analýzu realizujte až po pridelení variabilného symbolu. Na uvedené telefónne čísla nachádzajúce sa na objednávke, sa pravdepodobne v súčasnosti nedovoláte, avšak prípadné dodatočné informácie môžete získať na e-mailovej adrese: analyzakliesta@gmail.com

Objednávku analýzy prítomnosti pôvodcov infekčných chorôb v kliešťoch nájdete v sekcii Verejnosť / Služby

Viac informácií o kliešťoch, ako aj o najvýznamnejších kliešťami prenášaných patogénoch spôsobujúcich ochorenia u ľudí na Slovensku nájdete v našom článku Pozor na kliešťa!