Koronavírus SARS-CoV-2 očami vedcov z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV

Schematická ilustrácia vírusových častíc koronavírusu.

Koronavírus SARS-CoV-2 očami vedcov z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.

Čo sa o ňom vie, čo sa o ňom predpokladá, čo sa o ňom nevie:

 • Koronavírus SARS-CoV-2 (vírus ťažkého akútneho respiračného syndrómu) vyvoláva ochorenie COVID-19 (Coronavirus disease 2019).
 • Patrí do skupiny β-koronavírusov, ktoré sú bežne rozšírené v ľudskej populácii a spôsobujú ochorenia dýchacích ciest, tráviaceho traktu, pečene a nervového systému.
 • SARS-CoV-2 je v poradí siedmym identifikovaným koronavírusom, ktorý infikuje človeka.
 • Obsahuje RNA genóm a vykazuje 70 % genetickú podobnosť so SARS-CoV-1 vírusom, ktorý bol príčinou epidémie v roku 2002.
 • Genetická informácia SARS-CoV-2 je na 96 % identická s genetickou informáciou koronavírusov netopierov, ktoré sa považujú za pôvodný zdroj infekcie, pričom infekcia sa pravdepodobne preniesla na človeka prostredníctvom iných drobných cicavcov, ktoré sú v Číne predávané na trhoch so živými zvieratami.
 • Zatiaľ nie je známe, aká silná a trvalá je protilátková odpoveď voči vírusu, ani do akej miery protilátky ochraňujú človeka voči opakovanej infekcii.
 • Priemerný počet nových infekcií SARS-CoV-2 získaných od jednej infikovanej osoby v nedotknutej populácii, teda tzv. základné reprodukčné číslo, sa podľa viacerých štúdii pohybuje v rozmedzí 1,4 – 3,8 (pokles tohto čísla pod hodnotu 1 naznačuje, že šírenie vírusu sa dostáva pod kontrolu).
 • Na neživých predmetoch môže vírus pretrvávať niekoľko dní, ale dezinfekcia bežnými prostriedkami na báze peroxidu alebo alkoholu účinne odstráni vírus do 1 minúty.
 • SARS-CoV-2 vírus sa prenáša z človeka na človeka pomocou aerosolových kvapôčok pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní a tiež aj kontaminovanými rukami.
 • Riziko prenosu je úmerné intenzite symptómov infikovanej osoby a dá sa znížiť dodržiavaním osobného odstupu so vzdialenosťou viac ako 1 meter.
 • Zdrojom infekcie môžu byť aj infikované osoby bez príznakov.
 • Podľa dostupných údajov je priemerná inkubačná doba vírusu do nástupu symptómov 6,4 dňa, s rozsahom prevažne od 2,1 do 11,1 dňa a s maximom 14 dní.
 • Najčastejšie bežné prejavy ochorenia sú: horúčka (takmer vždy), kašeľ, slabosť a únava.
 • Najčastejšie komplikácie vedúce k vážnym prejavom ochorenia sú: akútny respiračný syndróm (dýchavičnosť), zápal a zlyhávanie pľúc, septický šok, poškodenia obličiek, poškodenia srdca, sekundárne bakteriálne a plesňové infekcie a multiorgánové zlyhanie.
 • Mechanizmus vzniku závažných prejavov infekcie zatiaľ nie je úplne objasnený, predpokladá sa, že súvisí s veľkým množstvom vírusu a zvýšenou produkciou pro-zápalových látok v organizme.
 • Aktuálna priemerná úmrtnosť je 2,3 % (3,6 % vo vekovej skupine 60 – 69 rokov, 8 % vo vekovej skupine 70 – 79 rokov a 14,8 % vo vekovej skupine nad 80 rokov).
 • 80 % prípadov infikovaných osôb má miernu formu ochorenia.
 • V súčasnosti neexistuje žiadna overená vakcína proti koronavírusom, vrátane SARS-CoV-2 a jej vývoj a testovanie bude trvať najmenej niekoľko mesiacov.
 • Zatiaľ nie je k dispozícii špecifická antivírusová terapia, testujú sa antivírusové lieky používané voči infekciám spôsobeným inými RNA vírusmi.
 • Najúčinnejším prístupom na obmedzenie šírenia vírusu sú preventívne hygienické opatrenia a osobný odstup, viď Fakty a odporúčania Virologického ústavu BMC SAV ku koronavírusu na webovej stránke BMC SAV alebo na webovej stránke SAV a dodržiavanie odporúčaného postupu pri kontakte s osobou podozrivou z nákazy.

 

Čím sa SARS-CoV-2 podobá a čím sa odlišuje od vírusu chrípky:

 • SARS-CoV-2 je koronavírus, ktorého genetická informácia je uložená v jednej molekule RNA, ktorej variabilita zatiaľ nie je dostatočne preskúmaná.
 • Vírusy chrípky patria do čeľade ortomyxovírusov a majú genetickú informáciu uloženú v 8 molekulách RNA, ktorých genetická zámena pri koinfekciách a vysoká mutačná schopnosť spôsobujú ich vysokú variabilitu.
 • Ochorenia COVID-19 a chrípka majú podobné symptómy.
 • Chrípka má sezónny charakter, čo pravdepodobne neplatí pre COVID-19.
 • Vírusy spôsobujúce COVID-19 a chrípkové ochorenia sa prenášajú podobným spôsobom.
 • Vakcína proti COVID-19 nie je zatiaľ dostupná, ale chrípke je možné efektívne predchádzať vakcináciou (sezónna očkovacia látka je dostupná a účinná, napriek tomu ju využíva iba malé percento ľudí).
 • Doposiaľ (t. j. za 10 týždňov od prepuknutia) je na celom svete evidovaných takmer 110 tisíc prípadov COVID-19, z toho vyše 3,8 tisíc smrteľných (9. 3. 2020 o 10.00 h. stredoeurópskeho času).
 • Ročne je na celom svete evidovaných okolo jednej miliardy prípadov chrípky, z toho 300 – 650 tisíc smrteľných.
 • V oboch prípadoch je ťažký priebeh ochorenia asociovaný s oslabenou imunitou a/alebo pridruženými chorobami, v prípade COVID-19 je ťažký priebeh pozorovaný najmä u starších ľudí.
 • Z hľadiska podielu smrteľných prípadov sa COVID-19 javí byť aspoň 10x nebezpečnejší ako bežná sezónna chrípka.
 • Voči obom infekciám sú účinné podobné preventívne hygienické a karanténne opatrenia, je dôležité ich dodržiavať.

Porovnanie schematických ilustrácií vírusových častíc koronavírusu a vírusu chrípky. Šípky zobrazujú vedecké označenia hlavných štruktúrnych proteínov vírusu.

Najväčšie nebezpečenstvo SARS-CoV-2 spočíva v jeho rýchlom a nenápadnom šírení. Pri masívnom náraste počtu prípadov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť môže dôjsť k zahlteniu zdravotníckych systémov. Najdôležitejšie sú preto izolačné a karanténne opatrenia, ktoré majú za cieľ šírenie vírusu čo najviac spomaliť a získať tak čas na lepšie zvládnutie situácie (viď schéma opatrení).

Schéma opatrení

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Autori: vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV
Zdroje informácií:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Liu J, Zheng X, Tong Q, et al. Overlapping and discrete aspects of the pathology and pathogenesis of the emerging human pathogenic coronaviruses SARS-CoV, MERS-CoV, and 2019-nCoV [published online ahead of print, 2020 Feb 13]. Journal of Medical Virology 2020;10.1002/jmv.25709.
Amodio E, Vitale F, Cimino L, Casuccio A, Tramuto F. Outbreak of Novel Coronavirus (SARS-Cov-2): First Evidences From International Scientific Literature and Pending Questions. Healthcare (Basel). 2020;8(1):E51. Published 2020 Feb 27. doi:10.3390/healthcare8010051
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu
https://www.the-scientist.com/news-opinion/why-some-covid-19-cases-are-worse-than-others-67160
Wang Y, Wang Y, Chen Y, Qin Q. Unique epidemiological and clinical features of the emerging 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID-19) implicate special control measures [published online ahead of print, 2020 Mar 5]. J Med Virol. 2020;10.1002/jmv.25748. doi:10.1002/jmv.25748
Shen Z, Xiao Y, Kang L, et al. Genomic diversity of SARS-CoV-2 in Coronavirus Disease 2019 patients [published online ahead of print, 2020 Mar 4]. Clin Infect Dis. 2020; ciaa203. doi:10.1093/cid/ciaa203
Zdroj ilustrácií:
https://www.sib.swiss/
©ViralZone 2020; SIB Swiss Institute of Bioinformatics
©ViralZone 2010; SIB Swiss Institute of Bioinformatics