Mladá študentka absolvovala letnú stáž v našom centre, venovala sa štúdiu účinkov fyzickej aktivity

ilustračné foto: laboratórium

Izabela Mária Hašková, študentka gymnázia Šrobárova, absolvovala  v roku 2023 letnú stáž na Oddelení výskumu porúch metabolizmu v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i., (BMC SAV, v. v. i.).  Počas stáže sa venovala štúdiu účinkov fyzickej aktivity na pacientov s Parkinsonovou chorobou, pričom špecificky hodnotila reguláciu biofyzikálnych vlastnosti extracelulárnych vezikúl izolovaných z plazmy pacientov pred a po cvičení.

S výsledkami svojej práce v celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 získala Izabela nomináciu na medzinárodnú stredoškolskú vedeckú súťaž GENIUS Olympiad, ktorá sa bude konať na Rochester Institute of Technology v New Yorku a postúpila tiež na konferenciu Mladá nádej slovenskej vedy organizovanou SAV na Smolenickom zámku.

Izabela Mária je veľmi motivovaná a talentovaná študentka, podľa jej slov sa jej na stáži na oddelení výskumu porúch metabolizmu, kde pracovala pod vedením Mgr. Jozefa Ukropca, DrSc. a prof. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD. veľmi páčilo. „Veľmi sa mi na stáži páčilo a bola to pre mňa veľmi obohacujúca a zaujímavá skúsenosť.“

 

Izabela Mária Hašková v laboratóriu

Izabela Mária Hašková v laboratóriu

Izabela Mária Hašková (vpravo) s Mgr. Jozefom Ukropcom, DrSc., vedúcim Oddelenia výskumu porúch metabolizmu

Izabela Mária Hašková (vpravo) s Mgr. Jozefom Ukropcom, DrSc., vedúcim Oddelenia výskumu porúch metabolizmu

Text a foto: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.