Mladá študentka gymnázia Vanessa Drevenáková absolvovala stáž v BMC SAV

Vanessa na Festivale vedy a techniky 2019

Vanessa na Festivale vedy a techniky 2019

Vanessa Drevenáková je mladá, šikovná, talentovaná, ale aj neuveriteľne zapálená pre vedu a výskum. Hodiny dokáže študovať a hovoriť o svojej vášni, ktorou sa stáva veda. Je študentkou Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch a jej záujem o tematiku onkologických ochorení ju priviedol do laboratórií Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV). V laboratóriách absolvovala Vanessa v lete a na jeseň 2019 dvojmesačnú stáž pod vedením Mgr. Svetlany Miklíkovej, PhD. na Oddelení molekulárnej onkológie Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV.

V rozhovore sme sa Vanessy opýtali na jej stáž, akej téme sa na stáži venovala, čo na prácu v laboratóriu hovorí a aké sú jej plány do budúcnosti.

Vanessa, v laboratóriách BMC SAV, si nakoniec absolvovala namiesto mesačnej, stáž dvojmesačnú. Čo je podnetom, ktorý nadchne mladého študenta, aby oslovil vedcov a hlásil sa na stáž do laboratória? Ako si sa k tejto možnosti dostala?

VANESSA: Môj sen dostať sa do laboratória pramení z môjho hlbokého záujmu o onkológiu. Kvôli vysokému výskytu nádorových ochorení v našej rodine som sa rozhodla venovať štúdiu onkologických ochorení. Začala som čítaním vedeckej literatúry a navštevovaním prednášok, až som sa nakoniec rozhodla zistiť, čomu sa venujú jednotlivé vedecké tímy na Slovensku. Veľmi ma zaujal Ústav experimentálnej onkológie, konkrétne Oddelenie molekulárnej onkológie. Podrobne som si naštudovala projekty, na ktorých na tomto oddelení pracujú, a to ma motivovalo osloviť vedenie tohto oddelenia so žiadosťou o umožnenie stáže.

Áno, moja stáž mala spočiatku trvať len jeden mesiac, no prácu v laboratóriu som si tak obľúbila, že sa mi veľmi ťažko odchádzalo. Počas prvého mesiaca mojej stáže som si osvojovala techniky experimentov a experimentálnych modelov, ktoré sa používajú v onkologickom výskume. Po mesiaci stáže som dostala ponuku od mojej školiteľky Mgr. Svetlany Miklíkovej, PhD. stráviť na Oddelení molekulárnej onkológie ešte jeden mesiac, počas ktorého by som si mohla vyskúšať pracovať na svojom vlastnom výskumnom projekte. Túto ponuku som bez jediného váhania prijala a tak som v BMC SAV strávila ešte jeden mesiac.

Ako po dvojmesačnej prítomnosti vo vedeckých laboratóriách, vnímaš prácu vedcov? Splnilo to Tvoje očakávania?

VANESSA: Mojou víziou bolo vyskúšať si, čo vedecký výskum naozaj obnáša. Stáž, ktorú som absolvovala, prekonala všetky moje očakávania. Už od prvej chvíle som sa zamilovala do práce s bunkami a dlhé hodiny strávené pipetovaním a vyhodnocovaním výsledkov ma presvedčili o tom, že sa raz chcem stať vedcom aj ja. Zistila som, že za všetkými vedeckými objavmi stoja hodiny tvrdej práce, množstvo vedomostí, vydarených, no i tých nevydarených experimentov. Uvedomila som si, aká dôležitá je spolupráca vo vedeckom tíme, no i medzi vedeckými tímami na medzinárodnej úrovni.

Mala som veľké šťastie vo výbere oddelenia, pretože ma vedúca oddelenia RNDr. Miroslava Matúšková, PhD., ako aj všetci vedeckí pracovníci s ochotou prijali a snažili sa, aby som si zo stáže odniesla čo najviac vedomostí a skúseností. Obzvlášť si vážim čas, ktorý mi bol počas mojej stáže venovaný. Vďaka ochote vedcov na Oddelení molekulárnej onkológie sa mi naskytla príležitosť detailne spoznať laboratórium a rôzne oblasti onkologického výskumu. Za to všetko im veľmi ďakujem a určite sa na Oddelenie molekulárnej onkológie ešte rada vrátim, či už ako stážistka, alebo PhD. študentka.

Stáž si absolvovala na Oddelení molekulárnej onkológie Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV pod vedením Mgr. Svetlany Miklíkovej, PhD. Akej téme, resp. akému projektu si sa venovala?

VANESSA: Spolu s mojou školiteľkou a jej vedeckým tímom som sa venovala výskumu nádorového mikroprostredia karcinómu prsníka. Cieľom bolo zistiť, či bunky obsiahnuté v tuku v okolí nádoru podliehajú zmenám spôsobeným prítomnosťou nádoru a či následne podporujú rast a šírenie tohto ochorenia. Zamerali sme sa konkrétne na mezenchymálne stromálne bunky/MSC (z ang. Mesenchymal Stromal Cells) a analyzovali sme ich vzťah k proliferácii, migrácii a invazivite nádorových buniek.

na fotke zľava: Vanessa, Ing. Silvia Schmidtová, PhD. a Mgr. Svetlana Miklíková, PhD. v laboratóriu

So svojím projektom, ktorému si sa venovala aj v BMC SAV, si sa v novembri 2019 zúčastnila Festivalu vedy a techniky, a v máji si absolvovala aj súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti v kategórií Biológia. Ako hodnotíš účasť na spomínaných súťažiach a ako sa Ti podarilo na súťažiach umiestniť?

VANESSA: Prezentovanie výsledkov vlastného výskumu je súčasťou kariéry každého vedca. Z tohto dôvodu som sa prihlásila na súťaž Festival vedy a techniky. Na súťaži FVaT oceňujem spôsob prezentovania, svoje práce sme prezentovali vo forme posteru. Cítila som sa ako na vedeckej konferencii, pretože sme boli hodnotení odborníkmi v našom odbore. Vďaka tomu som mala možnosť vypočuť si názory, či možné návrhy na zlepšenie mojej práce. Taktiež sa mi páči, že na FVaT súťažiaci bojujú o postup na prestížne medzinárodné súťaže a konferencie. Mne osobne sa podarilo postúpiť na Európsku súťaž mladých vedcov (EUCYS) v Salamance v Španielsku, ktorá sa bude konať túto jeseň.

Do súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) som sa prihlásila túto jar a podarilo sa mi dostať do celoštátneho kola. Výsledky celoštátneho kola sa dozvieme čoskoro. (pozn. redakcie: výsledky 42. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť si môžete pozrieť na stránke ŠIOV)

Moje výsledky na týchto súťažiach by neboli možné bez podpory výskumného tímu, v ktorom som pracovala, za čo im patrí veľká vďaka.

Vanessa, nedávno Ťa prijali na Imperial College v Londýne, ktorá je v hodnotení TOP univerzít vo svete na popredných priečkach (QS World Univesity Rankings). Aké sú Tvoje prípadne ďalšie plány do budúcnosti? Má v nich priestor aj veda?

VANESSA: Z prijatia na Imperial College London sa veľmi teším, pretože som veľa pracovala na sebe a svojich vedomostiach, aby ma prijali. Veda bude mať v mojom živote vždy miesto a mojou stážou to nekončí, ale práve naopak, len začalo. Na vysokej škole budem študovať Biochémiu a už teraz sa zaujímam o príležitosti stážovania v Londýne.

Vanessa, držíme Ti palce a prajeme veľa úspechov… 🙂

 

Foto: Vanessa Drevenáková