Mladí výskumníci počas týždňa putovali po cestách vedy

účastníci Letnej školy mladých vedcov 2022 v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i.

Dnešnou posterovou prezentáciou zavŕšili mladí bádatelia a vedci svoje týždenné putovanie po cestách vedy. 42 detí z celého Slovenska absolvovalo v dvanástich ústavov a centrách SAV svoj výskumný program nabitý zážitkami, ale aj novovznikajúcimi priateľstvami. Deti sa v Letnej škole mladých vedcov venovali chémii z domácej kuchyne, pracovali so sociálnym robotom, poznávali a vábili hmyz, zažili výpravu do vnútra bunky, zistili, ktoré odpadky z koša sa zídu v polymérnej kuchyni, a nechýbalo ani štúdium enzybiotík – bojovníkov proti bakteriálnym patogénom, zážitky z hydrogenácie, materiálov na cestách či srdcových záležitosti.

V našom Biomedicínskom centre SAV. v. v. i., v Ústave experimentálnej endokrinológie, Terezka, Ivanka a Ondrej pod vedením Dr. Novotovej, Dr. Zahradníka a L. Novotu nazreli vďaka elektrónovému mikroskopu do vnútra bunky a venovali sa aj hľadaniu vírusu SARS-CoV-2.

Ako dopadla expedícia bunka?

Počas týždňa plného vedeckého bádania sa spomínaní traja mladí výskumníci pod dohľadom skúsených vedcov naučili ako pozorovanie bunky pod elektrónovým mikroskopom prebieha. Zistili, že nestačí len sadnúť si k mikroskopu a zahľadieť sa doň. Ako ich týždeň teda prebiehal?

Pripravovali si vzorku …  Pozorovanie vzorky …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo videli …

„Videli sme vnútornú štruktúru buniek a ich zmeny v dôsledku fyziologických a patologických vplyvov. Ultraštruktúra bunky sa výrazne mení v dôsledku stresu a infekcie“, zhodnotili na záver svojho projektu Ivanka, Terezka a Ondrej.

 

Text: BMC SAV, v. v. i.

Foto: Dr. Novotová, Dr. Zahradník, Mgr. Vetrecin Čeplíková, BMC SAV, v. v. i.