Naša stážistka získala druhé miesto v medzinárodnej súťaži Genius Olympiad

Izabela Mária Hašková, portrét v laboratóriu s diplomom a medailou zo súťaže Genius Olympiad.

Izabela Mária Hašková sa na súťaži GENIUS Olympiad umiestnila druhá v konkurencii stoviek projektov z desiatok krajín.

Izabela Mária Hašková, študentka 3. ročníka gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach vyhrala druhé miesto v medzinárodnej stredoškolskej vedeckej súťaži GENIUS Olympiad v New Yorku v konkurencii 450 projektov z viac než 60 krajín s výskumom, ktorý robila počas stáže v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i..

Na Oddelení výskumu porúch metabolizmu sa pod vedením Mgr. Jozefa Ukropca, DrSc. a prof. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD. venovala štúdiu účinkov fyzickej aktivity na pacientov s Parkinsonovou chorobou. S výsledkami svojej práce získala v celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 nomináciu na súťaž GENIUS Olympiad.

“Bol to úžasný zážitok, do budúcna ma to posunulo vpred, zlepšila som si prezentačné zručnosti a mala som príležitosť aj na networking. Súčasťou výhry bolo štipendium na Rochester Institute of Technology,” opisuje Izabela.

Okrem jej kategórie Veda, v ktorej sa hodnotilo 450 projektov z viac než 60 krajín, súťažili ďalšie stovky študentov v oblastiach robotiky, umenia, hudby či programovania. 

Predmetom Izabelinej ocenenej práce je uvoľňovanie extracelulárnych vezikúl po cvičení u pacientov s Parkinsonovou chorobou. “Zistili sme, že po cvičení prichádza k prudkému uvoľňovaniu týchto dvojmembránových častíc. Znamená to, že cvičenie teoreticky môže spomaliť progres ochorenia alebo zlepšiť symptómy pacientov,” vysvetľuje Izabela.

Momentálne študuje na gymnáziu v náročnom medzinárodnom programe International Baccalaureate. V budúcnosti sa plánuje naďalej venovať výskumu v oblasti biomedicíny alebo medicíny.

 

Text: E. Rybárová, BMC SAV, v. v. i.

Foto: E. Rybárová, BMC SAV, v. v. i.; archív I. Haškovej