Pozvánka na 2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni v termíne 23. – 24. október 2020

2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou sa v tomto roku budú konať v dňoch 23. – 24. októbra 2020 v Dolnom Kubíne. Cieľom podujatia je vytvorenie priestoru pre odborníkov, ktorí sa zaoberajú témou obezity, pohybu a ich vplyvoch na zdravie.

Hlavné témy podujatia:

 • 6. slávnostná Sečanského prednáška
 • Kolízia dvoch pandémií: COVID-19 a obezita
 • Diétne opatrenia u obéznych pacientov
 • Pohybová aktivita
 • Manažment komorbidít obezity
 • Novinky vo farmakoterapii obezity/diabezity
 • Prevencia rozvoja a liečba obezity u detí a adolescentov
 • B/M chirurgia
 • Kognitívno-behaviorálna terapia
 • Telemedicína v manažmente obezity
 • Lekárnici v manažmente obézneho pacienta
 • Obezita/diabezita z pohľadu verejného zdravotníctva

Počas podujatia budete mať možnosť zakúpiť si monografiu DIABEZITA. Diabetes obezita: nerozlučné dvojičky (Ľ. Fábryová, P. Holéczy et al.).

 

Podrobnejšie informácie, ako aj jednotlivé termíny nájdete na webovej stránke podujatia: https://www.obezitologickedni2020.sk/ 

VIAC INFORMÁCIÍ o KONGRESE aj v pozvánke