Ocenení v súťaži Mladých onkológov 2022 sú známi

Z odovzdávania cien 7. ročníka Súťaže mladých onkológov

RNDr. Margita Klobušická, PhD., prezidentka NVR

Pri príležitosti 16. dňa výskumu rakoviny zorganizovala Nadácia Výskum Rakoviny 7. ročník Súťaže mladých onkológov. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 7. a 8. marca a študenti, ako aj mladí vedci súťažili celkovo v 3 kategóriách:  študent VŠ, študent VŠ – doktorand a mladý vedecký pracovník s ukončeným PhD. štúdiom do 35 rokov. Odovzdávanie cien sa konalo 20. apríla 2022.

Cieľom podujatia je umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať výsledky vedeckej práce v oblasti onkológie. Študenti a mladí vedeckí pracovníci majú príležitosť zažiť atmosféru odborného podujatia, vyskúšať si vlastné prezentačné schopnosti a podeliť sa so svojimi rovesníkmi s výsledkami vedeckej práce. Príspevky všetkých súťažiacich budú zaznamenané v zborníku a pre mnohých to bude prvá publikačná skúsenosť.

Výsledky Súťaže mladých onkológov 2022 – abstrakty súťažných prác nájdete na webovej stránke Nadácie

Kategória Študent VŠ:

1. miesto               Lajos Gergely, Univerzita Komenského v Bratislave
2. miesto               Candela Migoyo Bettoni, Ramón y Cajal Health Research Institute (IRYCIS)

Mgr. Mária Urbanová sa stala víťazkou v kategórii Študent VŠ – doktorand, z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

Kategória Študent VŠ – doktorand:

1. miesto                Mária Urbanová, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
2. miesto                Eva Kocianová, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
2. miesto                Lenka Trnková, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
3. miesto                Natália Udvorková, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Mgr. Jana Plavá, PhD. sa stala víťazkou v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným PhD. štúdiom, z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

Kategória Mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným PhD. štúdiom:

1. miesto                Jana Plavá, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
2. miesto                Silvia Schmidtová, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
3. miesto                Marián Babinčák, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. miesto                Nataliia Nikolaieva, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

 

Zdroj informácií: Nadácia Výskum Rakoviny

Foto: Gabriela Pavlíková, NVR