Oddelenie klinického výskumu

ZAMERANIE

Oddelenie klinického výskumu (OKV) sa zaoberá výskumom procesov v ľudskom organizme spojených so vznikom autoimunitných, kardiovaskulárnych a metabolických ochorení na systémovej a lokálnej úrovni. Oddelenie je pokračovaním Laboratória endokrinológie človeka Ústavu experimentálnej endokrinológie. V minulosti sa výskum orientoval hlavne na výskum stresu a na zmeneny v regulácii osi hypothalamus-hypofýza-nadoblička a sympatikového nervového systému u pacientov s autoimunitnými ochoreniami (napr. reumatoidnou artritídou). Ďalšiu oblasť tvoril výskum regulácie krvného tlaku a metabolizmu glukózy u pacientov s hypertenziou a obezitou.

Výskum OKV je v súčasnosti zameraný na metabolické, neuroendorinné a kardiovaskulárne aspekty sklerózy multiplex, obezity  a metabolického syndrómu.

V súčasnosti sa výskum OKV zameriava na tri hlavné oblasti a to:

(1) Patofyziologické mechanizmy navodzujúce inzulínovú rezistenciu u pacientov s novo diagnostikovanou sklerózou multiplex. Skúmajú sa zmeny v regulácii metabolizmu sacharidov a sympatikového nervového systému. Okrem toho sa sledujú zmeny parametrov poškodenia endotelu a tiež metabolizmus mozgového a svalového tkaniva. Skúma sa tiež možnosť terapeutického využitia týchto poznatkov u pacientov.

(2) Obezita a metabolický syndróm a mechanizmy regulácie telesnej hmotnosti a regulácie energetického výdaja u pacientov s nadváhou a obezitou. Skúma sa efekt intenzívnej zmeny životného štýlu navodeného diétou a cvičením na metabolizmus sacharidov a lipidov, ako ja na zmeny hladín myokínov a adipokínov, hepatálnych a tyroidálnych parametrov.

(3) Zmeny v humorálnej komunikácii prostredníctvom cytokínov a aktivácii T lymfocytov a monocytov u pacientov s autoimunitnými ochoreniami (reumatoidná artritída, skleróza multiplex)

KOLEKTÍV

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

vedúci oddelenia

02/ 3229 5243


2001 – 2015 Laboratórium endokrinológie človeka, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, interný doktorand, vedecký pracovník, vedúci laboratória

2007 – 2013 Molekulárno-medicínske centrum SAV, riaditeľ

2016 – Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV, vedúci vedecký pracovník

107 WOS publikácii, 1625 citácii WOS, h-index 24

Web of Science ResearcherID: ABC-7247-2021

Hlavné vedecké zameranie: Neuro-endokrino-imunitné interakcie, sympatikový nervový systém, reumatické ochorenia, glukózový metabolizmus a inzulínová rezistencia

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.

MUDr. Žofia Rádiková, PhD.

MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

VEDECKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Andrea Havranová

DOKTORANDI:

MUDr. Zuzana Dean – externá PhD.

Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami
2018 – 2022
APVV

Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou
2020 – 2023
VEGA

Účinky GLP-1 analógu na sclerosis multiplex
2022 – 2026
APVV

Bielik V, Hric I, Ugrayová S, Kubáňová L, Putala M, Grznár Ľ, Penesová A, Havranová A, Šardzíková S, Grendar M, Baranovičová E, Šoltys K, Kolisek M.
Effect of High-intensity Training and Probiotics on Gut Microbiota Diversity in Competitive Swimmers: Randomized Controlled Trial. Sports Med Open. 2022 May 10;8(1):64.
doi: 10.1186/s40798-022-00453-8. PMID: 35536489; PMCID: PMC9091066.

Hardoňová M, Šiarnik P, Siváková M, Suchá M, Vlček M, Imrich R, Turčáni P, Havranová A, Rádiková Ž, Žitňanová I, Dean Z, Penesová A, Kollár B.
Autonomic Nervous System Function in Newly Diagnosed Multiple Sclerosis: Association With Lipid Levels and Insulin Resistance. Physiol Res. 2021 Dec 30;70(6):875-882.
doi: 10.33549/physiolres.934695. Epub 2021 Oct 30. PMID: 34717060; PMCID: PMC8815469.

Imrich R, Vlcek M, Penesova A, Radikova Z, Havranova A, Sivakova M, Siarnik P, Kollar B, Sokolov T, Turcani P, Heckova E, Hangel G, Strasser B, Bogner W.
Cardiac autonomic function in patients with early multiple sclerosis. Clin Auton Res. 2021 Aug;31(4):553-562.
doi: 10.1007/s10286-021-00790-w. Epub 2021 Mar 4. PMID: 33665745.

Ranganath LR, Psarelli EE, Arnoux JB, Braconi D, Briggs M, Bröijersén A, Loftus N, Bygott H, Cox TF, Davison AS, Dillon JP, Fisher M, FitzGerald R, Genovese F, Glasova H, Hall AK, Hughes AT, Hughes JH, Imrich R, Jarvis JC, Khedr M, Laan D, Le Quan Sang KH, Luangrath E, Lukáčová O, Milan AM, Mistry A, Mlynáriková V, Norman BP, Olsson B, Rhodes NP, Rovenský J, Rudebeck M, Santucci A, Shweihdi E, Scott C, Sedláková J, Sireau N, Stančík R, Szamosi J, Taylor S, van Kan C, Vinjamuri S, Vrtíková E, Webb C, West E, Záňová E, Zatkova A, Gallagher JA.
Efficacy and safety of once-daily nitisinone for patients with alkaptonuria (SONIA 2): an international, multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Sep;8(9):762-772.
doi: 10.1016/S2213-8587(20)30228-X. Epub 2020 Aug 18. PMID: 32822600.

Hric I, Ugrayová S, Penesová A, Rádiková Ž, Kubáňová L, Šardzíková S, Baranovičová E, Klučár Ľ, Beke G, Grendar M, Kolisek M, Šoltys K, Bielik V.
The Efficacy of Short-Term Weight Loss Programs and Consumption of Natural Probiotic Bryndza Cheese on Gut Microbiota Composition in Women. Nutrients. 2021 May 21;13(6):1753.
doi: 10.3390/nu13061753. PMID: 34064069; PMCID: PMC8224276.

Siarnik P, Penesova A, Radikova Z, Hluchanova A, Hanus O, Klobucnikova K, Turcani P, Kollar B.
Association of lipoprotein levels with sleep apnea: role of autonomic dysfunction. Endocr Regul. 2021 Jan 29;55(1):22-29.
doi: 10.2478/enr-2021-0004. PMID: 33600665.

Rádiková Ž, Penesová A, Vlček M, Havranová A, Siváková M, Šiarnik P, Žitňanová I, Imrich R, Turčáni P, Kollár B.
Lipoprotein profiling in early multiple sclerosis patients: effect of chronic inflammation? Lipids Health Dis.2020 Mar 17;19(1):49.
doi: 10.1186/s12944-020-01221-x. PMID: 32178676; PMCID: PMC7076999.

Sivakova M, Siarnik P, Filippi P, Vlcek M, Imrich R, Turcani P, Zitnanova I, Penesova A, Radikova Z, Kollar B.
Oxidative stress in patients with newly diagnosed multiple sclerosis: any association with subclinical atherosclerosis? Neuro Endocrinol Lett. 2019 Nov;40(3):135-140.
PMID: 31816220.

Bajer B, Rádiková Ž, Havranová A, Žitňanová I, Vlček M, Imrich R, Sabaka P, Bendžala M, Penesová A.
Effect of 8-weeks intensive lifestyle intervention on LDL and HDL subfractions. Obes Res Clin Pract. 2019 Nov-Dec;13(6):586-593.
doi: 10.1016/j.orcp.2019.10.010. Epub 2019 Dec 2. PMID: 31806470.

Ranganath LR, Milan AM, Hughes AT, Khedr M, Davison AS, Shweihdi E, Norman BP, Hughes JH, Bygott H, Luangrath E, Fitzgerald R, Psarelli EE, van Kan C, Laan D, Olsson B, Rudebeck M, Mankowitz L, Sireau N, Arnoux JB, Le Quan Sang KH, Jarvis JC, Genovese F, Braconi D, Santucci A, Zatkova A, Glasova H, Stančík R, Imrich R, Rhodes NP, Gallagher JA.
Homogentisic acid is not only eliminated by glomerular filtration and tubular secretion but also produced in the kidney in alkaptonuria. J Inherit Metab Dis. 2020 Jul;43(4):737-747.
doi: 10.1002/jimd.12181. Epub 2020 Feb 5. PMID: 31609457.

Radikova Z, Penesova A, Vlcek M, Havranova A, Sivakova M, Siarnik P, Zitnanova I, Imrich R, Kollar B, Turcani P.
LDL and HDL lipoprotein subfractions in multiple sclerosis patients with decreased insulin sensitivity. Endocr Regul. 2018 Jul 1;52(3):139-145.
doi: 10.2478/enr-2018-0017. PMID: 31517604.

Braconi D, Giustarini D, Marzocchi B, Peruzzi L, Margollicci M, Rossi R, Bernardini G, Millucci L, Gallagher JA, Le Quan Sang KH, Imrich R, Rovensky J, Al-Sbou M, Ranganath LR, Santucci A.
Inflammatory and oxidative stress biomarkers in alkaptonuria: data from the DevelopAKUre project. Osteoarthritis Cartilage. 2018 Aug;26(8):1078-1086.
doi: 10.1016/j.joca.2018.05.017. Epub 2018 May 29. PMID: 29852277.

Penesová A, Dean Z, Kollár B, Havranová A, Imrich R, Vlček M, Rádiková Ž.
Nutritional intervention as an essential part of multiple sclerosis treatment? Physiol Res. 2018 Aug 16;67(4):521-533.
doi: 10.33549/physiolres.933694. Epub 2018 May 10. PMID: 29750884.

Masi AT, Imrich R, Cutolo M.
Hypothesis: Can Neuroendocrine Immune Testing in Individual Rheumatoid Arthritis Patients Guide the Benefits-To-Harms Ratio in Glucocorticoid Therapy? Comment on the Article by Palmowski et al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2019 Apr;71(4):576-577.
doi: 10.1002/acr.23453. PMID: 29073334.

Vernerova L, Mravcova M, Paulikova L, Vlcek M, Marko A, Meskova M, Penesova A, Rovensky J, Wendl J, Raslova K, Vohnout B, Jochmanova I, Lazurova I, Killinger Z, Steiner G, Smolen J, Imrich R.
Contribution of Genetic Factors to Lower DHEAS in Patients with Rheumatoid Arthritis. Cell Mol Neurobiol. 2018 Jan;38(1):379-383.
doi: 10.1007/s10571-017-0522-0. Epub 2017 Jul 15. PMID: 28712091.

Vlcek M, Penesova A, Imrich R, Meskova M, Mravcova M, Grunnerova L, Garafova A, Sivakova M, Turcani P, Kollar B, Jezova D.
Autonomic Nervous System Response to Stressors in Newly Diagnosed Patients with Multiple Sclerosis. Cell Mol Neurobiol. 2018 Jan;38(1):363-370.
doi: 10.1007/s10571-017-0511-3. Epub 2017 Jun 21. PMID: 28639079.