Oddelenie neurodegenerácie, plasticity a reparácie

Oddelenie neurodegenerácie, plasticity a reparácie

ZAMERANIE

Vedecký výskum oddelenia je zameraný na štúdium mechanizmov neurodegenerácie, plasticity a regenerácie po ischemicko-reperfúznom a traumatickom poškodení CNS. Hlavným cieľom tohto výskumu je hlbšie pochopenie základných mechanizmov, terapeutické ovplyvnenie patologických procesov a stimulácia protektívnych endogénnych mechanizmov za účelom obnovy neurologických funkcií. Na výskum sú používané najmä zvieracie modely traumatického poranenia miechy a globálneho resp. fokálneho ischemického poškodenia mozgu. Výskum oddelenia pokrýva široké spektrum metodík ako kvalitatívna a kvantitatívna analýza expresie špecifických génov, proteomická analýza, histologické stanovenia rozsahu poškodenia, imunocyto- a imunohistochemická analýza sledovaných proteínov, behaviorálne a elektrofyziologické testovanie neurologických funkcií.

V súčasnosti medzi hlavné zameranie výskumu patrí:

 • Rozvoj a terapeutické ovplyvnenie sekundárneho poškodenia po kompresnom poranení miechy,
 • Fenomén ischemickej tolerancie.

KOLEKTÍV

RNDr. Jaroslav Pavel, PhD

vedúci oddelenia

055/ 727 6221


VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Lukáčová Nadežda, RNDr., DrSc. (zástupkyňa vedúceho oddelenia)

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Bonová Petra, RNDr., PhD

Gálik Ján, RNDr., PhD

Mucha Rastislav, RNDr., PhD

Némethová Miroslava, MVDr., PhD

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Demkovičová Erika, RNDr., PhD

Kisucká Alexandra, RNDr., PhD

Papcunová Štefánia, RNDr., PhD

Stropkovská Andrea, RNDr., PhD

 

DOKTORANDI:

Bačová Mária, RNDr.

Bimbová Katarína, RNDr.

Fedorová Jana, RNDr.

Jachová Jana, RNDr.

Mačáková Ľubica, Mgr.

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Barkács Zuzana, Mgr.

Jurušová Dana

 • Ukrainian-Slovak Joint Research Project – Vývoj inovatívnej metódy na efektívnu liečbu poškodenia miechy – RNDr. Ján Gálik, PhD. (01/2017-12/2019)
 • Polish-Slovak Joint Research Project- Vytrvalostný tréning a/alebo aplikácia rastových faktorov ako nové terapeutické prístupy v liečbe miechy po jej poranení – RNDr. N. Lukáčová, DrSc. (01/2016-12/2018)
 • APVV č. APVV-15-0766 – Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume – RNDr. N. Lukáčová, DrSc (07/2016-06/2020)
 • VEGA č. 2/0029/18 – Úloha glutamátových transportérov krvných buniek v ischemickej tolerancii – RNDr. P. Bonová, PhD (01/2018-12/2020)
 • VEGA č. 2/0168/17 – Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekúl na interneuronálne prepojenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy – RNDr. N. Lukáčová, DrSc. (01/2017-12/2019)
 • VEGA č. 2/0094/18 – Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia) – MVDr. M. Némethová, PhD (01/2018-12/2020)
 • VEGA č . 2/0160/16 – Neuroprotektívne mechanizmy zahrnuté v stimulácií AT2 receptora po traumatickom poškodení miechy – RNDr. J. Pavel, PhD (01/2016-12/2018)
 • Kisucká A, Hricová Ľ, Pavel J, Strosznajder JB, Chalimoniuk M, Langfort J, Gálik J, Maršala M, Radoňak J, Lukáčová N. Baclofen or nNOS inhibitor affect molecular and behavioral alterations evoked by traumatic spinal cord injury in rat spinal cord. Spine J. 2015 Jun 1;15(6):1366-78. doi: 10.1016/j.spinee.2014.08.013. PubMed PMID: 25151131.
 • Corleto JA, Bravo-Hernández M, Kamizato K, Kakinohana O, Santucci C, Navarro MR, Platoshyn O, Cizkova D, Lukacova N, Taylor J, Marsala M. Thoracic 9 Spinal Transection-Induced Model of Muscle Spasticity in the Rat: A Systematic Electrophysiological and Histopathological Characterization. PLoS One. 2015 Dec 29;10(12):e0144642. doi:10.1371/journal.pone.0144642. PubMed PMID: 26713446; PubMed Central PMCID: PMC4705098. PMID: 26713446; PubMed Central PMCID: PMC4705098.
 • Miyanohara A, Kamizato K, Juhas S, Juhasova J, Navarro M, Marsala S, Lukacova N, Hruska-Plochan M, Curtis E, Gabel B, Ciacci J, Ahrens ET, Kaspar BK, Cleveland D, Marsala M. Potent spinal parenchymal AAV9-mediated gene delivery by subpial injection in adult rats and pigs. Mol Ther Methods Clin Dev. 2016 Jul 13;3:16046. doi: 10.1038/mtm.2016.46. PubMed PMID: 27462649; PubMed Central PMCID: PMC4943453.
 • Tadokoro T, Miyanohara A, Navarro M, Kamizato K, Juhas S, Juhasova J, Marsala S, Platoshyn O, Curtis E, Gabel B, Ciacci J, Lukacova N, Bimbova K, Marsala M. Subpial Adeno-associated Virus 9 (AAV9) Vector Delivery in Adult Mice. J Vis Exp. 2017 Jul 13;(125). doi: 10.3791/55770. PubMed PMID: 28745630.
 • Chalimoniuk M, Chrapusta SJ, Lukačova N, Langfort J. Endurance training upregulates the nitric oxide/soluble guanylyl cyclase/cyclic guanosine 3′,5′-monophosphate pathway in the striatum, midbrain and cerebellum of male rats. Brain Res. 2015 Aug 27;1618:29-40. doi: 10.1016/j.brainres.2015.05.020. PubMed PMID: 26006108.
 • Bonova P, Nemethova M, Matiasova M, Bona M, Gottlieb M. Blood cells serve as a source of factor-inducing rapid ischemic tolerance in brain. Eur J Neurosci. 2016 Dec;44(11):2958-2965. doi: 10.1111/ejn.13422. PubMed PMID: 27706857.
 • Lalkovičová M, Bonová P, Burda J, Danielisová V. Effect of Bradykinin Postconditioning on Ischemic and Toxic Brain Damage. Neurochem Res. 2015 Aug;40(8):1728-38. doi: 10.1007/s11064-015-1675-1. PubMed PMID: 26216051; PubMed Central PMCID: PMC4536273.
 • Bonova P, Danielisova V, Nemethova M, Matiasova M, Bona M, Gottlieb M. Scheme of Ischaemia-triggered Agents during Brain Infarct Evolution in a Rat Model of Permanent Focal Ischaemia. J Mol Neurosci. 2015 Sep;57(1):73-82. doi: 10.1007/s12031-015-0578-6. PubMed PMID: 25972121.
 • Ayuso MI, Martinez-Alonso E, Salvador N, Bonova P, Regidor I, Alcázar A. Dissociation of eIF4E-binding protein 2 (4E-BP2) from eIF4E independent of Thr37/Thr46 phosphorylation in the ischemic stress response. PLoS One. 2015 Mar 30;10(3):e0121958. doi: 10.1371/journal.pone.0121958. PubMed PMID: 25822952; PubMed Central PMCID: PMC4379021.
 • Bonova P, Gottlieb M. Blood as the carrier of ischemic tolerance in rat brain. J Neurosci Res. 2015 Aug;93(8):1250-7. doi: 10.1002/jnr.23580. PubMed PMID: 25787695.
 • Nemethova M, Talian I, Danielisova V, Tkacikova S, Bonova P, Bober P, Matiasova M, Sabo J, Burda J. Delayed bradykinin postconditioning modulates intrinsic neuroprotective enzyme expression in the rat CA1 region after cerebral ischemia: a proteomic study. Metab Brain Dis. 2016 Dec;31(6):1391-1403. PubMed PMID: 27393013.
 • Oroszova Z, Hricova L, Stropkovska A, Lukacova N, Pavel J. The Characterization of AT(1) Expression in the Dorsal Root Ganglia After Chronic Constriction Injury. Cell Mol Neurobiol. 2017 Apr;37(3):545-554. doi: 10.1007/s10571-016-0396-6. PubMed PMID: 27319015.
 • Gedrova S, Galik J, Marsala M, Zavodska M, Pavel J, Sulla I, Gajdos M, Lukac I, Kafka J, Ledecky V, Sulla I Jr., Karasova M, Reichel P, Trbolova A, Capik I, Lukacova V, Bimbova K, Bacova M, Stropkovska A, Lukacova N. Neuroprotective effect of local hypothermia in a computer-controlled compression model in minipig: Correlation of tissue sparing along the rostro-caudal axis with neurological outcome. Exp Ther Med. 2018 Jan;15(1):254-270. doi: 10.3892/etm.2017.5432. PubMed PMID: 29399061; PubMed Central PMCID: PMC5769223.