Online kurz „Course: How to write proposals“ (6. a 7. máj 2021)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na online kurz pod názvom Course: How to write proposals, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurz sa bude konať v dňoch 6. a 7. mája 2021 pod vedením kolegov z Norwegian Institute for Air Research (NILU) a bude prebiehať v anglickom jazyku.

Norwegian Institute for Air Research (NILU) je nezávislá nezisková výskumná inštitúcia, ktorá patrí k popredným európskym organizáciám aktívnym v oblastiach toxikológie a nanotoxikológie, v hodnotení zdravotného rizika a vplyvu expozície na životné prostredie a podnebie. NILU má vynikajúce úspechy v získavaní národných aj medzinárodných EÚ projektov a obrovské skúsenosti v ich manažmente. Výskumné tímy z NILU boli zapojené do riešenia najmenej 41 projektov financovaných EÚ v rámci 7. RP a do viac ako 20 projektov v rámci programu Horizont 2020.

V rámci kurzu poskytnú odborníci z tejto inštitúcie teoretické a praktické školenie týkajúce sa písania návrhov projektov so zameraním na štandardy vyžadované európskymi grantovými agentúrami. Patria k nim vysoko inovatívne ciele, excelentnosť, plánovanie aktivít tak, aby boli uskutočniteľné, hodnotenie očakávaných dopadov, potenciál pre implementáciu dosiahnutých výsledkov v praxi. Zamerajú sa na podrobnosti ako sú opis konzorcia, riadenie a zdroje, plány využívania a šírenia výsledkov projektu, administratívne a formálne otázky, práva duševného vlastníctva, prihlášky patentov, atď.

Veríme, že tento kurz bude prínosom nielen pre tých, ktorí plánujú pripravovať alebo byť členmi konzorcia v európskych projektoch, ale poskytne aj nový pohľad pre písanie grantov na národnej úrovni.

 

Informácie o kurze nájdete na webovej stránke projektu VISION

Registrácia bude otvorená od pondelka 3. 5. 2021

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

  Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.