Online kurz „Esophageal cancer“ (06/2023)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na kurz pod názvom „Esophageal cancer“, ktorý sa koná v rámci aktivít organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Prednášajúci a témy:

  • Tania Triantafyllou, MD.: Multimodal treatment strategies for esophageal carcinoma
  • Dimitrios Theodorou, MD.: The extent of lymph node dissection in esophagectomy in the modern era
  • Maria Theoxari, MD.: Immunotherapy for esophageal cancer

 Kurz pripravili špičkoví klinici z National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) a “Laiko” General Hospital of Athens. Prednášky budú v anglickom jazyku.

Online kurz sa bude konať dňa 21. júna online.

Registráciu a viac informácií o kurzoch nájdete na webovej stránke projektu VISION: http://vision.sav.sk/lectures.html.

National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) bola oficiálne založená v roku 1837. Je prvou univerzitou nielen v Grécku, ale aj v regióne východného Stredomoria a zároveň najväčšou univerzitou v počte študentov v Európe. Klinika propedeutickej chirurgie patrí k renomovaným chirurgickým onkologickým pracoviskám s vysokokvalifikovanými a medzinárodne uznávanými odborníkmi. Špecializuje sa hlavne na liečbu nádorov tráviaceho traktu, vrátane nádorov pečene, žlčových ciest a pankreasu.

V rámci jednotlivých prednášok, predstavia špičkoví odborníci z NKUA aktuálny stav poznatkov v oblasti diagnostiky pacientov so zhubnými nádormi pažeráka, moderné chirurgické postupy a aktuálne možnosti liečby.

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.